cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

IT4Kidy na obszarach wiejskich

IT4Kids na obszarach wiejskich to rumuńska inicjatywa zapoczątkowana w ramach rumuńskiej krajowej koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. Inicjatywa jest zarządzana i koordynowana przez nieformalną szkołę informatyczną. Do innych głównych zainteresowanych stron odpowiedzialnych za projekt należą: stowarzyszenie Via Nova Domini, Fundacja Agapis, Banca Comercială Română oraz Kościół chrześcijański Baptistki „Harul” w Rumunii. 

Inicjatywę zainicjowaną w 2020 r. przedstawiono jako najlepszą praktykę podczas webinarium koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia na temat skutecznych podejść do sprostania wyzwaniom związanym z kryzysem związanym z koronawirusem. IT4Kids na obszarach wiejskich ma na celu rozwiązanie problemu niskiej jakości i dostępności edukacji i infrastruktury informatycznej. Aby osiągnąć ten cel, w ramach inicjatywy przewidziano szkolenia dla nauczycieli na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, których przedmioty nie są powiązane z technologią cyfrową. Zapewnia również dostępność sprzętu informatycznego poprzez dostarczanie sprzętu do lokalnych szkół, zwłaszcza tym najbardziej dotkniętym sytuacją związaną z COVID-19 i przejściem na uczenie się na odległość. Inicjatywa ma również na celu opracowanie i zwiększenie liczby zdigitalizowanych materiałów dydaktycznych oraz rozpoczęcie działań mających na celu zachęcenie nauczycieli, którzy już uczestniczą w programie, do przekazywania umiejętności informatycznych innym. 

Inicjatywa jest stosunkowo nowa i nie ma specjalnej strony internetowej – dostęp do programu edukacyjnego IT4Kids można uzyskać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej nieformalnej szkoły IT w Rumunii. Skalowalność tego instrumentu zależy w dużej mierze od darowizn i zaangażowania wolontariuszy, w związku z czym trudno jest jeszcze ocenić tę kwestię. IT4Kids na obszarach wiejskich zdołał jednak zmobilizować różne zainteresowane strony z różnych obszarów, w tym z sektora edukacji, finansów, sektora prywatnego i lokalnych instytucji religijnych. Ponadto na pierwszym etapie projektu dotarto do ważnych obszarów wiejskich, co przyniosło znaczące rezultaty, zwłaszcza w kontekście 65 % rumuńskich szkół zlokalizowanych na obszarach wiejskich. IT4Kidy na obszarach wiejskich przyniosły również znaczne korzyści uczestniczącym szkołom i nauczycielom: ponad 300 laptopów i innych urządzeń informatycznych zostało przekazanych i dystrybuowanych w szkołach na obszarach wiejskich. W ramach programu zorganizowano również szkolenia osobiste z udziałem ponad 30 nauczycieli-beneficjentów. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Umiejętność czytania, pisania i liczenia, Obsługa i użytkowanie komputerów, Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Rumunia
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2022 00:00