cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Katapult.eu – Holandia

Katapult to program flagowy, stworzony przez Holenderską Narodową Platformę STEM (PTvT), organizację wdrażającą Narodowy Pakt Technologiczny (wcześniej Holenderską Narodową Strategię STEM). Katapult to krajowa sieć, która wspiera różne partnerstwa publiczno-prywatne w sektorze szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego.

Z ponad 450 partnerstwami pomiędzy edukacją i biznesem – liczba ta stale rośnie – celem Katapult jest poprawa współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami i wypełnienie luki pomiędzy umiejętnościami, które studenci rozwijają na uniwersytecie, a umiejętnościami, których potrzebuje rynek pracy.

Cele i zadania

Sieć ośrodków Katapulta jest rozsiana po całej Holandii i monitoruje nabór studentów na przedmioty związane z ICT, a także powiązania między światem edukacji a światem pracy. Sieć ośrodków prowadzi badania nad tym, jak stale łączyć edukację i innowacje, aby szkolić specjalistów jutra. Sieć promuje innowacje poprzez stworzenie przestrzeni dla studentów, nauczycieli oraz profesjonalistów z dziedziny biznesu i technologii do interakcji, łączenia się i współpracy w celu osiągnięcia wyników: czy to nowego produktu cyfrowego, innowacyjnego pomysłu, czy narodzin nowego partnerstwa. Katapult ułatwia ten proces i wprowadza innowacje razem z uczestnikami.

Zestawy narzędzi Katapult.eu dotyczą różnych tematów istotnych dla dostawców VET i edukacji, profesjonalistów i właścicieli firm oraz MŚP, takich jak:

  • Cyfrowe wskazówki dotyczące tworzenia i finansowania partnerstw publiczno-prywatnych;
  • Narzędzia do poprawy różnorodności płci w Twojej organizacji;
  • Lekcje dla dostawców VET dotyczące nadzorowania uczniów realizujących indywidualne projekty w praktyce oraz promowania uczenia się przez całe życie;
  • Starter Digital Workshops Kit dla aspirujących przedsiębiorców i MŚP dopiero rozpoczynających działalność; i wiele innych dostępnych na Katapult.eu.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Katapult zasadniczo funkcjonuje jako ogólnokrajowa sieć wsparcia dla partnerstwa publiczno-prywatnego w edukacji i VET. Sieć ta obejmuje praktycznie wszystkie podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe w Holandii. Aby poszerzyć wiedzę w sektorze edukacji, program Katapult obejmuje wizyty i lekcje prowadzone przez profesjonalistów z biznesu lub studentów, którzy w trakcie nauki prowadzą badania dla MŚP. Program osiągnął znaczące rezultaty, z 124.000 uczniów już zaangażowanych, 12.000 uczestniczących firm i 8.000 nauczycieli.

Model Katapult dla partnerstw publiczno-prywatnych jest wysoko oceniany zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i dostępności: jego model biznesowy opiera się na składkach od około 10 000 uczestniczących firm, co stanowi ponad jedną trzecią jego całkowitego budżetu. Partnerstwa są również finansowane przez holenderski „Regionalny Fundusz Inwestycyjny VET” (RIF) i wspierane na każdym etapie (aplikacja, wdrożenie, zwiększenie skali i zrównoważony rozwój) przez sieć Katapult.

Zestaw narzędzi Katapult.eu jest dostępny w różnych językach Unii Europejskiej i może być używany całkowicie bezpłatnie. Narzędzia open-source są obecnie wdrażane przez wielu globalnych partnerów, w tym finansowany przez unijny projekt Centrów Doskonałości Zawodowej dla technologii wodnych (Pove Water). Strona zawiera również szeroki zakres zasobów, począwszy od niezależnych badań wpływu i mapowania sieci (z angielskimi napisami) po filmy dokumentalne na temat funkcjonowania poszczególnych partnerstw publiczno-prywatnych w Holandii w wielu sektorach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji, Nauki inżynieryjno-techniczne, bliżej niezdefiniowane, Elektronika i automatyka
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja, duże zbiory danych, robotyka, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, informatyka kwantowa, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Holandia
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2013 00:00