cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kickstart Digitalisering – Szwecja

„Kickstart Digitalisering” (rozpoczęcie digitalizacji) to szwedzki wspólny projekt Teknikföretagen, Stowarzyszenia Szwedzkiego Przemysłu Inżynieryjnego, Szwedzkich Instytutów Badawczych RISE, IF Metall, IUC oraz Szwedzkich Inkubatorów i Parków Naukowych (SISP). Projekt został sfinansowany przez Szwedzką Agencję Rozwoju Gospodarczego i Regionalnego.

Program rozpoczął się w 2016 roku, a jego celem było wzmocnienie konkurencyjności szwedzkiego przemysłu w skali globalnej i unijnej oraz wzmocnienie zdolności firm, a zwłaszcza MŚP, do udziału w digitalizacji i procesie transformacji cyfrowej. Zakończył się w 2020 roku.

Informacje ogólne i główne działania

MŚP stanowią 99,9% przedsiębiorstw w Szwecji i często brakuje im środków niezbędnych do ulepszenia produktów lub podniesienia kwalifikacji pracowników. Program podzielił uczestniczące firmy na mniejsze grupy w formie warsztatów, aby umożliwić bardziej dopasowane podejście do cyfryzacji w oparciu o indywidualne cele, poziomy dojrzałości cyfrowej itp. Każda grupa jest następnie pod opieką eksperta-mentora, który pomaga poszczególnym pracownikom zwiększyć zrozumienie kluczowych procesów digitalizacji w jasny i prosty sposób. Po zakończeniu programu firmy otrzymują konkretne rekomendacje dotyczące takich aspektów jak rozwój biznesu, poprawa procesów, szkolenie i uczenie się przez całe życie pracowników, umiejętności cyfrowe i inne.

Kickstart Digitalisering zaangażował dużą liczbę podmiotów w ramach systemu promocji biznesu: interesariuszy ze sfery publicznej i prywatnej, organizacje pozarządowe oraz szerokie grono partnerów społecznych. Około 40 różnych podmiotów zorganizowało 75 warsztatów w celu „rozpoczęcia digitalizacji”, w różnych miejscach (od gmin i administracji regionalnej do instytutów badawczych i parków naukowych). Największa liczba warsztatów została zorganizowana przez sieci biznesowe i przedsiębiorstwa.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Podejście Kickstart Digitalisering opiera się na przemyślanym projekcie, aby móc zaangażować firmy i stymulować rozwój wiedzy za pomocą skalowalnego podejścia krajowego, które integruje wysiłki lokalne i regionalne. Spotkania prowadzone są przez dedykowanych ekspertów ds. cyfryzacji, które zaczynają od konkretnych przykładów, do których firmy mogą się odnieść. Lokalne firmy, które są dalej na drodze do cyfryzacji, również często uczestniczą i dzielą się własnymi doświadczeniami. Projekt posiada przemyślane i dostosowane do MŚP podejście pedagogiczne do rozwoju kompetencji.

W sumie 627 firm wzięło udział w projekcie, przekazując w ankiecie pozytywne informacje zwrotne dotyczące jego wpływu:

  • 81% firm albo rozpoczęło nowy projekt digitalizacji, albo zwiększyło tempo swojej digitalizacji dzięki programowi.
  • 91% firm podkreśliło nowe pomysły i lepsze zrozumienie, jak najlepiej wykorzystać korzyści płynące z digitalizacji jako kluczowy aspekt, a 92% osób polubiło koncepcję szkolenia i podejście.
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Dziedziny: Inżynieria, produkcja i budownictwo, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Szwecja
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/04/2016 00:00
Data zakończenia:
12/10/2020 00:00