cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Kobieta Inżynier Roku – Słowenia

W Europie tylko około jedna czwarta dziewcząt studiuje STEM (nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę), w porównaniu z jedną na trzy w Słowenii. Dlaczego dziewczęta nie wybierają kariery inżynierskiej? Abyśmy mogli zmniejszyć różnice między płciami w dziedzinie STEM i informatyki, trzeba zachęcić więcej dziewcząt do studiowania tych dyscyplin. Kobieta Inżynier Roku (Female Engineer of the Year) to coroczne wydarzenie, które odbywa się od czterech lat i w którym uczestniczy ponad 140 kobiet.

Female Engineer of the Year nie jest konkursem; to nagroda za inspirowanie młodych dziewcząt do wyboru kariery inżynierskiej. Nagroda odnosi się do problemu „niewidzialności” kobiet inżynierów w społeczeństwie. Jej celem jest dostarczenie wzorów do naśladowania dla młodych dziewcząt oraz podkreślenie osiągnięć zawodowych i wkładu w społeczeństwo słoweńskich kobiet inżynierów.

Informacje ogólne i główne działania

Według badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską Słowenia ma najwyższy odsetek kobiet wśród absolwentów kierunków STEM wśród wszystkich krajów europejskich, 22,5 na 1000 osób w wieku 20-29 lat.

Według Eurostatu w 2020 r. w Unii będzie prawie 6,6 mln kobiet naukowców i inżynierów (41% wszystkich pracowników nauki i inżynierii). Reprezentacja kobiet w przemyśle wytwórczym wynosi tylko 22%, natomiast w branży usługowej 46%. Odsetek kobiet naukowców i inżynierów w 2020 roku znacznie się różnił w poszczególnych państwach członkowskich Unii – od 52% na Litwie do 31% na Węgrzech i 37% w Słowenii.

Odbiorca nagrody jest wybierany przez zebraną grupę zainteresowanych stron z grupy 10 finalistów reprezentujących słoweńskie przedsiębiorstwa, organizacje i inne stowarzyszenia lub towarzystwa. Głównym kryterium wyboru nominowanych jest różnorodność: pod względem wykształcenia, wieku, organizacji lub pracodawcy, dziedziny pracy i orientacji zawodowej.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Kryterium to ujawnia potencjał różnorodnych wyborów zawodowych oferowanych przez zawód inżyniera oraz to, co kobiety inżynierowie mogą osiągnąć w swojej karierze.

„Przekonanie, że inżynieria to zawód w przeważającej mierze męski, coraz częściej staje się odległą rzeczywistością, a świat budowany jest również dzięki kobietom inżynierom. Co więcej, dziś każdy zawód inżynierski jest odpowiedni dla dziewczyn” – wyjaśnia Darko Švetak, redaktor naczelny i redaktorka naczelna magazynu IRT3000, współorganizatorka wyboru. 

Ceremonia ogłoszenia Female Engineer of the Year 2021 odbyła się w Pałacu Prezydenckim pod patronatem Pana Boruta Pahora, Prezydenta Republiki Słowenii. Nagroda została zainicjowana przez Siemens Slovenia i jest współorganizowana przez magazyn IRT3000 oraz Mediade i jest częścią inicjatywy „Let’s be Engineers!”.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Nauki inżynieryjno-techniczne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: robotyka, uczenie maszynowe, oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Słowenia
Typ finansowania: Publiczne