cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Narodowa Koalicja Cyfrowa – Bułgaria

Narodowa Koalicja Cyfrowa w Bułgarii ma na celu promowanie włączenia umiejętności cyfrowych i technologii. W związku z tym koalicja uruchomiła projekt, w ramach którego co roku nagradzana jest inna szkoła, która stosuje innowacyjne metody nauczania.

Idea projektu podkreśla znaczenie technologii w edukacji dzieci, a nagroda, wręczana przez Gergana Passy, ma na celu zainspirowanie większej liczby szkół do stosowania takich metod i urozmaicenie podejścia do edukacji na poziomie lokalnym i krajowym.

Cele i założenia

Nagroda Cyfrowej Szkoły Roku odzwierciedla kompetencje uczniów i osiągnięcia instytucji edukacyjnych w dziedzinie technologii. Umiejętności cyfrowe, które częściej wykorzystują nagrodzone instytucje, to działania oparte na projektach, które pozwalają na uczenie się w oparciu o gry i interaktywne instrukcje. 

W związku z tym, mając na celu promowanie rozwoju nauki i edukacji w kraju, od czterech lat zespół koalicji analizuje wyniki wszystkich szkół w Bułgarii za rok akademicki według rygorystycznego kryterium:

  • Liczba uczniów sklasyfikowanych w krajowej rundzie Olimpiady Informatycznej;
  • Liczba uczniów zakwalifikowanych do udziału w rundzie krajowej Olimpiady Informatycznej;
  • Wysokie osiągnięcia uczniów na zawodach międzynarodowych;
  • Średni wynik dla szkoły z ogólnokrajowej Zewnętrznej Oceny Kompetencji Cyfrowych.

Działalność

Szkoły, które otrzymały nagrodę w ostatnich latach to:

  • Na lata 2017-2018: MG (Mathematics High School) „Dr. Peter Beron”, Varna (Bułgaria).
  • Cyfrowa Szkoła Bułgarii na rok 2019 – Narodowa Szkoła Średnia Nauk Przyrodniczych i Matematyki „Academician Lyubomir Chakalov”, Sofia;
  • Cyfrowa Szkoła Bułgarii na rok 2020 – Szkoła Podstawowa „St. Cyril and Methodius”, Gotse Delchev;
  • Cyfrowa Szkoła Bułgarii na rok 2021 – Szkoła Średnia „Sava Dobroplodni”, Shumen.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

W promowaniu umiejętności cyfrowych i technologii w edukacji dzieci jest wiele możliwości i nie ma ograniczeń. To jest idea, którą nagrody Koalicji chcą przynieść szkołom w całym kraju. Tradycja wyrażanej od dawna zachęty i nagród wobec środowisk szkolnych, które promują inne podejście do technologii, lepsze i doskonalsze, będzie kontynuowana także w tym roku.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
03/03/2017 00:00