cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

NITRO Clubs EU – sieć klubów IcT Robo Clubs – Bułgaria, Słowacja, Rumunia

Projekt NITRO Clubs EU ma na celu zbudowanie Sieci Klubów IcT Robo, ale co ważniejsze, projekt zapewni infrastrukturę, know-how i narzędzia dla jej zrównoważonego rozwoju i dalszej ekspansji poza granice projektu.

Głównym celem zespołu projektowego jest przyczynienie się do wzmocnienia otwartej, innowacyjnej edukacji w zakresie kluczowych technologii wspomagających (KET) w krajach partnerskich i regionie. NITRO Clubs EU, który jest realizowany w Rumunii, Bułgarii i na Słowacji, przewiduje utworzenie Sieci Klubów Robo IcT i ma na celu utworzenie kilku narzędzi upskillingowych i szkoleń w zakresie robotyki.

Główne działania i rezultaty projektu

Platforma edutainment NITRO – zestaw narzędzi programowych do programowania i zdalnego sterowania robotami edukacyjnymi. Na bazie zorientowanego na koszty edukacyjnego robota mobilnego wyposażonego w mikrokontroler kompatybilny z Arduino oraz różne czujniki, w ramach projektu zostanie opracowana platforma programowa do realizacji różnych zadań edutainment (edukacja przez rozrywkę).

Virtual Robo Lab – celem jest umożliwienie studentom (po zakończeniu zadań związanych z budową i programowaniem edukacyjnego robota mobilnego) zrozumienia na najwyższym poziomie i zdobycia praktycznego doświadczenia w bardziej zaawansowanych tematach związanych z robotyką, bez konieczności posiadania drogiego sprzętu (zaawansowany robot mobilny, skanery laserowe, kamery RGB-D i tak dalej).

Kursy IT Robo Clubs – celem kursów jest wprowadzenie uczniów i ich nauczycieli w podstawy robotyki, mechaniki i kinematyki, kontrolerów, sprzętu, czujników i aktuatorów, tworzenia oprogramowania i programowania robotów. Uzyskana wiedza pozwoli uczniom zaprojektować, kontrolować i zaprogramować edukacyjnego robota mobilnego do następujących zadań: podążanie po linii, rozwiązywanie labiryntów, unikanie przeszkód i zdalne sterowanie.

Teachers’ toolkit – zestaw filmów wideo how to training i przewodników dotyczących treści edutainment, ćwiczeń na wysokim poziomie, wskazówek pedagogicznych oraz bazy najczęściej zadawanych pytań, służących do szkolenia i wspierania nauczycieli.

IT Robo Games Platform – platforma oprogramowania do zarządzania konkursami gamifikowanymi uczniów szkół z różnych krajów. Wirtualne miejsce spotkań pozwala na dzielenie się pomysłami i materiałami wśród członków społeczności, a także na korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych (OER) i zarządzanie konkursami.

IT Robo Olympics – działanie to opiera się na innowacyjnej i przyszłościowej metodologii, zasadach i warunkach przeprowadzania zawodów robotów w następujących dyscyplinach: podążanie po linii, rozwiązywanie labiryntów i unikanie przeszkód wprowadzanych w czasie rzeczywistym oraz ręczne zdalne sterowanie robotami edukacyjnymi. Zawody pomiędzy uczestnikami przyczynią się do wykształcenia większej liczby uczniów w multidyscyplinarnej dziedzinie naukowej jaką jest Robotyka, obejmującej mechanikę, hardware, software, sensory i systemy sensoryczne.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

NITRO Clubs EU osiąga wysokie wyniki, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Produkty projektu będą zaprojektowane w taki sposób, aby pozostały dostępne dla ludzi nawet po zakończeniu cyklu życia projektu.

Inicjatywa ma również silny wymiar międzynarodowy, angażuje kilku partnerów projektu i ma potencjał do powielania w innych kontekstach, grupach docelowych i krajach. Prowadzony przez Instytut Technologii Informacyjno-komunikacyjnych – IICT w Bułgarii, partnerzy NITRO Clubs EU obejmują:

  • Secondary Scholl of Natural Science and Maths „Hristo Smirnenski” Pernik – PMG, Bułgaria
  • Zawodowa Szkoła Średnia Elektrotechniki i Elektroniki „M.V.Lomonosov”, Bułgaria
  • Profesionalna Gimnazia Po Elektrotehnika I Avtomatika, Bułgaria
  • POLITEHNICA w Bukareszcie, Rumunia
  • Krajowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy i Bibliotek Publicznych w Rumunii – ANBPR, Rumunia
  • Technicka Univerzita V Kosiciach, Słowacja
  • Stredna Priemyselna Skola Elektrotechnicka, Kosice, Słowacja

W projekcie uczestniczą również Partnerzy Stowarzyszeni: Bułgarskie Stowarzyszenie Robotyki, Instytut Mechaniki Ciała Stałego Bułgarskiego Stowarzyszenia Robotyki oraz Instytut Mechaniki Ciała Stałego Akademii Rumuńskiej.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: robotyka
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria, Słowacja, Rumunia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
18/07/2022 00:00
Data zakończenia:
29/12/2023 00:00