cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Obszar gier

Obszar gier to projekt kulturalny skierowany do młodych ludzi (12–18 lat), którego celem jest promowanie wśród uczestników krytycznego i sprzyjającego włączeniu społecznemu umiejętności cyfrowych. Interakcja z grami wideo i nowymi technologiami jest wykorzystywana do prowadzenia procesów uczenia się, socjalizacji, twórczości i eksperymentów. Projekt jest zlokalizowany w bibliotekach w Barcelonie (Biblioteka Zona Nord i Biblioteka Ignasi Iglesias-Can Fabra), wykorzystując edukacyjną i integracyjną funkcję tych lokalnych obiektów i przekształcając je w laboratoria eksperymentów i innowacji społecznych.
Uczestnicy znajdują się w centrum projektu jako bezwzględni gracze, w związku z czym będą odpowiedzialni za organizację projektu, zarządzanie nim i jego realizację, przy wsparciu liderów specjalizujących się w pedagogice z grami wideo i nowymi technologiami. Projekt jest zatem dostosowany do potrzeb, zainteresowań i aspiracji danej społeczności.
Aby osiągnąć ten cel, opracowuje się przejrzystą i horyzontalną metodologię wspólnotową, która wspiera aktywny udział użytkowników i użytkowników. Na początku każdej sesji odbywają się zgromadzenia (podejmowane przez uczestników), podczas których omawiane są kwestie związane z zarządzaniem projektem, zasobami (w tym zasobami gospodarczymi, coroczną wymianą pieniędzy zarządzaną przez zgromadzenie), czasem, potrzebami, różnymi zadaniami, które mają zostać wykonane, z wykorzystaniem sprawnych metod pracy, konfliktami lub problemami oraz omawianiem różnych tematów (sekizmu, przemocy, rasizmu, integracji itp.).
Obszar gier obejmuje trzy odrębne obszary. Laboratorium Taller, w którym testowane i tworzone są technologie i gry wideo. Przestrzeń Gamera, w której jest uspołeczniona i dyskutowana poprzez eksperymentowanie z grami wideo. Wreszcie, festiwale wspólnotowe, podczas których projekt jest otwarty dla społeczności.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Typ finansowania: Prywatne