cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

PIX – Francja

Pix został założony w 2016 roku we Francji jako organizacja non-profit, która ma na celu poprawę umiejętności cyfrowych na całym świecie. Za Pix stoi zespół ponad 70 międzynarodowych ekspertów, którzy pracują nad umiejętnościami cyfrowymi i miejscami pracy w różnych dziedzinach.

Organizacja skupia różne podmioty publiczne z całej Francji, które są zaangażowane w edukację i szkolenia.

Cele i założenia

Misją PIX jest wspieranie kompetencji cyfrowych we Francji, a 90 osób pracuje dla organizacji, która pomaga ludziom w uczeniu się przez całe życie i umiejętnościach cyfrowych na wszystkich etapach życia. PIX oferuje test samooceny, obejmujący 5 domen kompetencji: Informacje i dane, Komunikacja i współpraca, Tworzenie treści, Ochrona i bezpieczeństwo, Środowisko cyfrowe.

Dowody sukcesu

PIX zapewnia dostępne narzędzie do samooceny, aby umożliwić uczącym się ocenę ich cyfrowego zrozumienia i biegłości. Narzędzie zawiera zabawne wyzwania i rzeczywiste scenariusze, wskazówki dotyczące manipulowania danymi, przeglądania stron internetowych lub odpowiedzi na pytania dotyczące kultury cyfrowej. Uczniowie mogą również uzyskać dostęp do samouczków online w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji.

W 2022 roku ANSSI, francuska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych, połączyła się z Pix i Cybermalveillance.gouv.fr, przy wsparciu francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Młodzieży i Sportu, aby zaoferować praktyczne repozytorium online dla interesariuszy edukacji i szkoleń na temat umiejętności cyfrowych oraz zapewnić dostęp do pedagogów i dostawców szkoleń. Repozytorium skupia się na szerokim temacie cyberbezpieczeństwa: od dobrych praktyk po wskazówki i porady dotyczące zachowania w sieci, korzystania z narzędzi cyfrowych, dobrych praktyk w nauczaniu i uczeniu się online, świadomości istniejących zagrożeń, mając na celu zaangażowanie całej społeczności w bezpieczne praktyki internetowe.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Belgia, Francja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
03/06/2016 00:00