cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Platforma „digitaleberufe.at Career Guidance” – Austria

W Austrii brakuje ponad 24.000 specjalistów IT, a w całej Europie w ciągu najbliższych 8 lat zabraknie dodatkowych 11 milionów specjalistów IT. Platforma internetowa digitalberufe.at dostarcza informacji i wskazówek na temat zawodów cyfrowych i zawiera szeroką gamę profili zawodowych, jak również multimedialny wgląd w świat zawodów cyfrowych i jego przyszłość.

Platforma poradnictwa zawodowego digitalberufe.at jest inicjatywą Federalnego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Badań, Internetoffensive Österreich i whatchado GmbH. Dzięki temu powstała platforma poradnictwa dla zawodów cyfrowych, która dostarcza informacji o całym spektrum cyfrowych dziedzin zawodowych. W ten sposób platforma przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat cyfrowych możliwości pracy w Austrii i promowania zainteresowania cyfrowymi zawodami.

Informacje ogólne i główne działania

Według badania Eurostatu już 55% firm doświadczyło trudności w rekrutacji i zatrudnieniu specjalistów z branży ICT w 2019 r. Powodem tego jest brak zgłoszeń, brak wystarczających kwalifikacji i rozbieżne oczekiwania dotyczące wynagrodzenia. Te zjawiska potencjalnie wpływają na konkurencyjność państw członkowskich Unii.

Informacje i doradztwo zawodowe w zawodach cyfrowych to niezbędne środki przeciwdziałania temu problemowi. Stanowią one rdzeń digitalberufe.at. W tym celu strona internetowa odpowiada w szczególności na następujące pytania:

  • W jakich sektorach reprezentowane są poszczególne zawody?
  • Jakie są perspektywy na przyszłość dla poszczególnych zawodów?
  • Jakie umiejętności są potrzebne do pracy w poszukiwanej dziedzinie zawodowej?

Platforma skierowana jest do następujących grup docelowych:

  • Nauczyciele: otrzymują informacje dla klasy, jak również bezpłatne materiały dydaktyczne do pobrania, aby w kreatywny sposób przedstawić uczniom zawody cyfrowe.
  • Uczniowie: otrzymują przewodnik orientacyjny z praktycznymi spostrzeżeniami na temat zawodów cyfrowych.
  • Rodzice: otrzymują dostęp do tematu zawodów cyfrowych i spostrzeżeń dotyczących zawodów przyszłości.

Jako platforma orientacyjna portal wykorzystuje funkcję dopasowania, aby pokazać dokładnie te możliwości, które odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. Użytkownicy muszą odpowiedzieć na czternaście krótkich pytań dotyczących aktualnych zainteresowań, a następnie otrzymują odpowiednie filmy. Filmy te zawierają historie osób, które pracują w zawodach cyfrowych.

Treści podzielone są na dziedziny zawodowe „Design & Development”, „Operation & Security” oraz „Digital Applications”. W ramach tych kategorii znajdują się opisy dziedzin zawodowych, perspektyw na przyszłość, wynagrodzeń początkowych i ścieżek kształcenia.

Ponadto nauczyciele mają do dyspozycji dokumenty w formacie PDF, które mogą pobrać. Opisują one różne zawody i proponują odpowiednie zadania dla uczniów.

Dlaczego jest to dobra praktyka? Zakres, struktura i multimodalność

Portal digitaleberufe.at zapewnia samodzielne, indywidualne użytkowanie, ale może być również wykorzystywany w ramach kursów orientacji zawodowej lub w klasie. Sprzyja to intensywnemu korzystaniu i szerokiemu zakresowi portalu, który charakteryzuje się dużą przejrzystością i zawartością multimedialną: Filmy wideo dają żywy wgląd w daną sytuację zawodową, a informacje są uporządkowane i dokładnie opracowane: W ramach trzech obszarów zawodowych „Design & Development”, „Operation & Security” oraz „Digital Applications” platforma opisuje perspektywy na przyszłość, wynagrodzenia początkowe i ścieżki kształcenia.

Zwiększa to ogólną wiedzę o różnych zawodach i wspiera pozyskiwanie przyszłych specjalistów IT.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Austria
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2019 00:00