cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Platforma MOOC Grande Ecole du Numérique (GEN) – Francja

Grande Ecole du Numérique (GEN) to Grupa Interesu Publicznego, uruchomiona w 2015 roku przez francuskie ministerstwa oraz kilka firm prywatnych (Groupe Caisse des dépôts, Société Générale i Orange). Grande Ecole du Numérique funkcjonuje jako sieć setek szkoleń cyfrowych, które GEN poświadcza znakiem doskonałości. Grande Ecole du Numérique (GEN) zapewnia platformę MOOC, która obejmuje szeroki zakres kursów skierowanych do różnych odbiorców, w celu poprawy zarówno podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych umiejętności cyfrowych.

Cele i zadania

Grande Ecole du Numérique (GEN) ma kilka celów we Francji. Po pierwsze, zajmuje się kwestią rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie technologii cyfrowych i teleinformatycznych, oferując specjalistyczne szkolenia i akredytacje. Po drugie, ma na celu ułatwienie spójności społecznej poprzez skupienie się na osobach spoza świata pracy, jak również na grupach defaworyzowanych. W tym celu GEN zapewnia szkolenia i integrację dla wielu grup odbiorców, w tym młodzieży, kobiet i mieszkańców słabiej rozwiniętych obszarów miejskich oraz obszarów wiejskich.

GEN monitoruje również umiejętności cyfrowe uczestników, oceniając ich rozwój w celu określenia, jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć niedobór talentów w różnych regionach. Programy szkoleniowe oparte są na solidnych podejściach, które stawiają na pierwszym miejscu dostępność i integrację cyfrową poprzez innowacyjną pedagogikę i mentorstwo. Celem platformy MOOC jest zaoferowanie dostępu do karier przyszłości, niezależnie od pochodzenia społecznego, ekonomicznego lub akademickiego.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Grande Ecole du Numérique (GEN) posiada katalog MOOCs i szkoleń dotyczących umiejętności cyfrowych: ludzie mogą uzyskać dostęp do katalogu z ponad 15.000 kursów szkoleniowych w różnych dyscyplinach cyfrowych. Niektóre przykłady obejmują: MOOC Uniwersytetu Lille i GEN, który jest skierowany do dostawców szkoleń, oferując narzędzia i pomysły, aby pomóc im w opracowaniu innowacyjnych i odpowiednich podejść szkoleniowych.

MOOC z Social Builder jest również skierowany do organizacji szkoleniowych i skupia się na dzieleniu się dobrymi praktykami w celu przyciągnięcia i zatrzymania kobiet w sektorze cyfrowym. Jest to również sposób na zniwelowanie cyfrowej luki między płciami we Francji: kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorze cyfrowym, a tylko 30% pracowników to kobiety. GEN rozwiązuje ten problem, oferując informacje o karierze w sektorze cyfrowym i dzieląc się świadectwami, w tym filmami i podcastami, z kobietami już pracującymi w ICT.

Wreszcie, trzeci MOOC współtworzony z Pôle Léonard de Vinci, ma na celu nauczenie, jak korzystać z aktywnej pedagogiki, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów.

W 2021 roku 26% uczniów GEN stanowiły kobiety, a 19% studentów pochodziło ze słabo rozwiniętych obszarów miejskich. Programy szkoleniowe trwają przez około 8 miesięcy. Od momentu uruchomienia platformy MOOC w 2016 roku 39,233 uczących się otrzymało szkolenia cyfrowe, a informacje zwrotne były ogólnie pozytywne, a 74% uczestników podkreślało podejście i treść programu. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Francja
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
12/01/2015 00:00