cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

ProgeTiger – Estonia

ProgeTiger jest wspólną inicjatywą estońskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych oraz dawnej organizacji HITSA (Estonian Information Technology Foundation for Education), która działa od 2012 roku.

1 sierpnia 2020 r. działalność HITSA została przekazana nowemu organowi państwowemu w Estonii – Radzie Edukacji i Młodzieży (Haridus- ja Noorteamet po estońsku).

Założenia i cele

Estońska inicjatywa skierowana jest do sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i zawodowej na poziomie krajowym i ma na celu stworzenie planu, dzięki któremu technologia i innowacje cyfrowe mogą być wspierane i włączane do oficjalnych programów nauczania. Inicjatywa skupia się na wyposażeniu nauczycieli w umiejętności, których potrzebują, aby być wykwalifikowanymi dydaktykami w takich przedmiotach jak ICT (Information and Communication Technology), robotyka i kodowanie. Jednocześnie projekt skierowany jest również do nauczycieli przedmiotów niecyfrowych – aby zachęcić ich do integracji i wdrażania technologii i rozwiązań cyfrowych w swoich praktykach nauczania. W zakres inicjatywy wchodzą również inne grupy docelowe, takie jak rodzice, uczniowie i wychowawcy. Drugim celem projektu, poza zachęcaniem do zwiększonego wykorzystania technologii w nauczaniu i uczeniu się, jest wspieranie zainteresowania dzieci i młodzieży sektorem ICT.

Nauczyciele mogą znaleźć na stronie internetowej ProgeTiger szeroki zakres zasobów edukacyjnych związanych z umiejętnościami cyfrowymi, w tym możliwości szkoleniowe, dzięki czemu mogą opracować bardziej zorganizowane podejście do wspierania zainteresowania uczniów umiejętnościami cyfrowymi. Ponadto program zapewnia skuteczne wsparcie dla przedszkoli i szkół, pomagając im nabyć różne urządzenia programowalne i zachęcając do korzystania z technologii cyfrowych od najmłodszych lat. Dostępne jest również wsparcie finansowe na realizację programu.

Dlaczego jest to dobra praktyka? 

Dzięki tym działaniom ProgeTiger ma nadzieję przyspieszyć proces wprowadzania lekcji kodowania w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Estonii oraz usprawnić krajowe, lokalne i regionalne działania w tym zakresie. Program odniósł szczególny sukces w realizacji swojego celu. Działania ProgeTiger dotarły do 98% estońskich szkół publicznych i 99% przedszkoli. Ponadto tysiące nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie umiejętności i technologii cyfrowych.

Takie podejście w dużej mierze przyczyniło się również do skalowalności i trwałości inicjatywy – po przeszkoleniu i wyposażeniu nauczyciele i szkoły wymagali niewielkiej konserwacji i jedynie sporadycznego wsparcia na miejscu. Program ProgeTiger zdołał również zaangażować dużą część społeczeństwa estońskiego we wszystkich regionach kraju; jego powtarzalność w innych kontekstach zależy jednak od silnego zaangażowania i finansowania ze strony rządu. W wyniku doskonałego zasięgu programu znaczna większość estońskich dzieci poznaje temat kodowania w bardzo wczesnym wieku.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Moda, projektowanie wnętrz i wzornictwo przemysłowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Inżynieria, produkcja i budownictwo, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: chmura obliczeniowa, oprogramowanie, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Estonia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2012 00:00