cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Code your future!” – Węgry

„Code your future!” to kompleksowy program składający się z kilku inicjatyw, przyczyniających się do wsparcia rynku pracy w dziedzinie IT na Węgrzech. Inicjatywa „Trainers’ pool” (pula trenerów) skupia się na dostarczaniu najnowocześniejszej wiedzy dla studentów uniwersytetów, związanej również z potrzebami rynku pracy w kraju.

Zakrojony na szeroką skalę krajowy projekt „Code your future!” ma na celu zwiększenie liczby studentów kończących studia w dziedzinie IT w nadchodzących latach, a tym samym przyczynić się do rozwiązania obecnego problemu niedoboru pracowników IT, który staje się coraz bardziej istotny dla gospodarki krajowej. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji IT w ramach szkolnictwa wyższego, tak aby system kształcenia dostarczał rynkową wiedzę odpowiadającą potrzebom podmiotów gospodarczych. Projekt wspiera studentów uczelni w poznawaniu technologii wykorzystywanych przez firmy z branży ICT.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez KIFÜ, rządową Agencję Rozwoju Technologii Informacyjno-Technologicznych oraz Węgierskie Stowarzyszenie ICT (IVSZ), które wzięło na siebie wiodącą rolę, między innymi w realizacji koncepcji i usługi tzw. „Trainers’ pool”.

Inicjatywa „Trainers’ pool” ma na celu zapewnienie, że wiedza, którą studenci uczelni zdobywają w ramach zajęć na uczelni jest aktualna, praktyczna, wywodząca się z branży, tak aby po ukończeniu studiów posiadali umiejętności i wiedzę, która jest wymagana przez uczestników rynku.

Celem inicjatywy jest rozszerzenie istniejącej lub nawiązanie nowej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi a firmami z branży ICT, działającymi w ich sąsiedztwie, w celu włączenia specjalistów rynkowych tych firm do praktycznego kształcenia na uczelniach. Kluczowym celem jest włączenie praktycznej wiedzy i doświadczenia firm do programów szkoleniowych w szkolnictwie wyższym, aby zapewnić studentom praktyczną, technologiczną i biznesową wiedzę i kompetencje oprócz wiedzy teoretycznej, którą zdobywają podczas studiów. Projekt ten wspiera nawiązanie współpracy pomiędzy obiema stronami i zapewnia praktyczne wsparcie dla konkretnej współpracy edukacyjnej.

Eksperci zewnętrzni wnoszący wkład do projektu to starsi pracownicy wiodących firm rynkowych. Główne obszary kompetencji to zręcznoć, DevOps, AI, cloud native, data science, kontrola bezpieczeństwo, platformy low-code, technologie systemów wbudowanych, 5G.

Jak to działa w praktyce?

Firma pośrednicząca jest wybierana do realizacji usługi puli trenerów poprzez proces zamówień publicznych.

Uczelnie mogą na początku roku akademickiego określić swoje zapotrzebowanie na trenera (np. mają kurs AI, ale nie mają do niego trenera). Uczelnia może wysłać zapytanie o trenera do firmy pośredniczącej, która to realizuje. Uczelnia może mieć w głowie konkretnego idealnego trenera, którego chciałaby zaprosić lub może zwrócić się do tej firmy pośredniczącej nie mając na myśli żadnej konkretnej osoby. Jeśli uczelnia nie ma żadnych propozycji, firma pośrednicząca szuka wśród dotychczasowych trenerów (pula trenerów) lub w przypadku braku osoby spełniającej określone kryteria poszukiwań, szuka odpowiedniej osoby w swojej bazie danych firmy IT. Zaangażowany trener staje się członkiem puli zaraz po swoim pierwszym szkoleniu. Baza danych (pula) należy do projektu.

Aby zapewnić jakość dostarczania trenerów w ramach ścisłych procesów, wprowadzona jest kontrola. Możliwość zaangażowania zewnętrznych trenerów z rynku jest ogłaszana odpowiednio wcześnie dla uczelni, które muszą zgłosić swoje zapotrzebowanie przed rozpoczęciem semestru uniwersyteckiego. Trenerzy i uczelnia muszą wspólnie złożyć opis planowanego kursu do „rady” (składającej się z 3 osób), która sprawdza, czy kurs obejmuje obszary kwalifikowane (obszary, w których aktualnie występuje niedobór wiedzy na rynku pracy). Opis tematu może zostać odrzucony, jeśli nie dostarcza wiedzy rynkowej (np. wprowadzenie do podstaw informatyki), jeśli temat nie jest potrzebny na rynku pracy. Dwóch członków rady to informatycy, a jeden to ekspert rynku pracy. Każdy z ekspertów przedstawia swój punkt widzenia, uzasadnienie i podejmują decyzję w drodze konsensusu. Promowano również szkolenia ukierunkowane na rozwój umiejętności miękkich, ponieważ firmy często zauważają brak i potrzebę posiadania umiejętności miękkich przez młodych absolwentów.

Po zaakceptowaniu opisu tematu, trener przygotowuje się do kursu i prowadzi wykład. Może to być zarówno pojedyncza lekcja, jak i cały kurs.

Ze względu na RODO lista trenerów (ani lista firm, w których pracują trenerzy zewnętrzni) nie jest publicznie dostępna, publikowane są jedynie informacje o rodzaju realizowanych szkoleń i obszarach tematycznych szkoleń.

Wpływ i korzyści

Największą zaletą działalności puli trenerów dla firm jest to, że mogą one wnieść na uczelnie realną wiedzę rynkową, której później będą wymagać w praktyce od pracowników. Ponadto może to znacznie ułatwić rekrutację, ponieważ takie kursy stanowią dla nich platformę do poznania i odfiltrowania utalentowanych studentów, którzy później mogą zostać zatrudnieni w ich firmie, czy to jako stażyści, czy na pełny etat. Pula jest ważna również dla uczelni, ponieważ powszechną informacją zwrotną jest to, że uczelnie mają trudności z przekazywaniem praktycznej wiedzy.

Do tej pory podejście poolowe było realizowane 4 razy, w ciągu ostatnich 4 lat akademickich, a obecny projekt jest nadal realizowany.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: duże zbiory danych, chmura obliczeniowa, 5G, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Węgry
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2016 00:00