cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Conecta Empleo – Hiszpania

Conecta Empleo to inicjatywa bezpłatnych szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych dla zatrudnienia i postawy przedsiębiorczej (umiejętności twarde i miękkie), promowana przez Fundación Telefónica w Europie i Ameryce Łacińskiej. Utworzona w 2014 roku inicjatywa oferuje obszerną bazę bezpłatnych szkoleń, z regularnie aktualizowanymi nowymi kursami i inicjatywami podnoszenia kwalifikacji. Działania szkoleniowe koncentrują się na podnoszeniu kwalifikacji osób poszukujących pracy i bezrobotnych, a także osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności i zwiększeniem perspektyw kariery i szans na zatrudnienie. Oferty szkoleniowe koncentrują się wokół poziomu początkującego i średniozaawansowanego, zapewniając możliwość przekwalifikowania się dla osób nie posiadających wcześniejszej wiedzy o technologii – oraz szansę na podniesienie kwalifikacji dla tych, którzy mają pewne rozeznanie, ale skorzystaliby ze wsparcia i zwiększonego zrozumienia.

Inicjatywa zapewnia uczestnikom wszystkie wymagane materiały za pośrednictwem platformy internetowej. Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu modułu oceny, uczestnicy otrzymują certyfikat. W przypadku niektórych kursów działania szkoleniowe kończą się „fazą zdolności do zatrudnienia”, w której uczestnicy mogą otrzymać coaching i mentoring, przygotowujący ich do potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych w poszukiwaniu zatrudnienia. 

W Hiszpanii obecna oferta edukacyjna obejmuje następujące tematy: digitalizacja w sektorze budowlanym, komunikacja i integracja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, tworzenie treści cyfrowych i przedsiębiorczość społeczna. Do oferowanych szkoleń należą:

  • Kurs Nanograde Construction 4.0, który ukierunkowany jest na umiejętności pracowników sektora budowlanego poprzez ponad 220 godzin szkoleń cyfrowych, w celu zaoferowania wglądu w potrzeby cyfrowe sektora, w tym potrzebę adaptacji, a także rodzaj nowych zawodów i ról pojawiających się w sektorze budowlanym.
  • Cybersecurity w środowisku edukacyjnym: kurs, który koncentruje się na cyberbezpieczeństwie i jego przyjęciu w klasie, gdzie uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o rodzajach zagrożeń, które już istnieją, w tym o tematach takich jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo sieci, tożsamość cyfrowa i cyberprzemoc.
  • Szeroki zakres innych kursów i szkoleń związanych z umiejętnościami cyfrowymi na wiele tematów.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2014 roku, Conecta Empleo z powodzeniem przeprowadziła kilka rund szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem programowania i rozwoju przy użyciu języka Java oraz analityki internetowej. Pozytywne opinie otrzymali poprzedni absolwenci inicjatywy, a działania programu są dobrze znane w Hiszpanii – zarówno przez osoby poszukujące szkoleń, jak i rekruterów. W programie wykorzystano inne inicjatywy Telefónica Fundación mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie młodych ludzi, wykorzystując wyciągnięte wnioski i spostrzeżenia, aby stale aktualizować oferty szkoleniowe i zapewnić łatwą w obsłudze stronę internetową z odpowiednimi informacjami.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Hiszpania
Typ finansowania: Prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2014 00:00