cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Digital Careers School Visits” – Malta

Fundacja eSkills Malta we współpracy z Ministerstwem Edukacji zorganizowała wizyty w szkołach dla uczniów kończących edukację obowiązkową.

Podczas wizyt w szkołach pracownicy Fundacji eSkills Malta wygłosili wykłady mające na celu nakreślenie głównych kamieni milowych, które uczniowie muszą wykonać przed podjęciem pracy w branży cyfrowej. Wykłady stanowiły uzasadnienie wyboru kariery w branży cyfrowej poprzez przedstawienie przeglądu zarówno istniejących, jak i rozwijających się branż cyfrowych, w tym handlu eCommerce, robotów, technologii rozproszonej księgi, sztucznej inteligencji i innych.

Informacje ogólne i cele

Ma to na celu skierowanie uczniów do odpowiednich dziedzin akademickich, aby mogli ukończyć niezbędną specjalizację i wejść w dziedzinę, którą są najbardziej zainteresowani. Przedstawiono specyfikę potencjalnych zawodów i różne poziomy zdolności numerycznych. Podane zostały przykłady ról, takich jak Developer ICT Security Specialist, Project Manager, jak również odpowiadające im przykłady kwalifikacji, które powinny być analizowane dla każdej roli.

W części wykładu podkreślono, że oprócz formalnych studiów związanych z daną dziedziną, ważne jest zdobycie takich umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i komunikacja.

Wizyty obejmowały cały rok szkolny, a piętnaście takich wykładów zostało przeprowadzonych w różnych szkołach na Malcie.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Wizyty w szkołach skierowane są do dzieci w wieku, w którym są one w stanie zrozumieć temat dyskusji i nadal mają czas na wybór odpowiedniego przedmiotu, który doprowadzi je do kariery w branży cyfrowej. Ponadto, rozmowy są specjalnie zaprojektowane tak, aby przekonać dzieci do kariery w branży cyfrowej poprzez przedstawienie kluczowych korzyści z tego wynikających i zaoferowanie rzeczywistych przykładów zatrudnienia. Aby pokazać, że praca w sektorze cyfrowym nie ogranicza się tylko do kodowania, przedstawione są również szczegóły dotyczące ról, które różnią się poziomem zdolności numerycznych, które byłyby konieczne.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Malta
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/06/2022 00:00
Data zakończenia:
30/11/2022 00:00