cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Digital Marketing Vocational Training – Grecja

Program Digital Marketing Vocational Training, inicjatywa podnoszenia kwalifikacji przez DYPA (dawniej OAED), grecką Narodową Koalicję na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia oraz Google Hellas w kontekście programu społecznej odpowiedzialności biznesu Google „Grow with Google”, została uruchomiona w 2020 roku. Inicjatywa miała na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży poprzez szkolenia i warsztaty na tematy związane z umiejętnościami cyfrowymi i marketingiem cyfrowym.

W ramach programu udało się przeszkolić ponad 3000 bezrobotnych młodych ludzi (do 29 roku życia) za pośrednictwem formatów offline i online w zakresie marketingu cyfrowego oraz umiejętności cyfrowych i zawodowych. Inne tematy, na których skupiono się, to: tworzenie stron internetowych, SEO i SEM (optymalizacja i zarządzanie wyszukiwarką), umiejętności rozwoju biznesu, media społecznościowe, marketing treści, zarządzanie kryzysowe i wprowadzenie do platform analizy danych (poprzez Google Analytics). Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończyli program, otrzymali certyfikat za zdanie egzaminu online za pośrednictwem platformy Google.

Pierwsza runda inicjatywy wykazała, że w ciągu pierwszych 6 dni od ogłoszenia wpłynęło ponad 5 000 zgłoszeń. Łączna liczba zatwierdzonych wniosków przekroczyła 6 000. Program szkoleniowy został zrealizowany w 2 cyklach, odpowiednio w lipcu 2020 r. i październiku 2020 r.

Beneficjenci programu otrzymali:

  • 74 pełne godziny szkolenia (40 godzin asynchronicznej edukacji online i 35 godzin nowoczesnej edukacji online).
  • Certyfikat Google Greece i DYPA (dawniej OAED) poświadczający pomyślne ukończenie całego programu.
  • Możliwość udziału w subsydiowanym stażu zawodowym przez okres 6 miesięcy w prywatnych firmach i przedsiębiorstwach w Grecji.

Nawiązując do statusu bezrobocia uczestników po zakończeniu programu – 75% nie było zarejestrowanych jako bezrobotni w dniu 30/10/2022 (18 miesięcy po uczestnictwie).

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Popierając sukces początkowego programu, w 2021 r. uruchomiono drugą rundę, której celem było zaangażowanie 1100 uczestników, którzy mieli możliwość zdobycia cennego i praktycznego doświadczenia zawodowego w ciągu 6 miesięcy w prywatnych przedsiębiorstwach w całej Grecji. W ten sposób projekt zmobilizował również grecki sektor prywatny, łącząc różne branże z dużą pulą talentów młodszych osób. Uzupełnieniem doświadczenia zawodowego było stypendium w wysokości 550 EUR (netto) oraz harmonogram 6 godzin pracy dziennie, a także ubezpieczenie zdrowotne i BHP.

„Program staży zawodowych dla 1100 bezrobotnych młodych osób do 29 roku życia, w sektorze Digital Marketing” realizowany był w 2 cyklach, marzec 2021 & październik 2021. Koszt programu staży zawodowych szacowany jest na 16 500 000 EUR i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państwa greckiego.

W sumie 556 przedsiębiorstw przyjęło 788 stażystów, przy czym 30% (167 przedsiębiorstw) przeszkoliło więcej niż 1 osobę. Należy zauważyć, że spośród 788 stażystów 729 uczestniczyło również w programie szkolenia zawodowego (runda 1). Po sprawdzeniu statusu uczestników pod względem bezrobocia, 65% nie było zarejestrowanych jako bezrobotni w dniu 30 października 2022 r. (6 do 12 miesięcy po zakończeniu programu).

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Marketing i reklama, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Obsługa i użytkowanie komputerów
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Grecja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne