cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Digital Theme Week – Węgry

Digital Theme Week to inicjatywa zapoczątkowana przez węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich w 2016 roku, która promuje odpowiedzialne wykorzystanie technologii w edukacji i sprzyja rozwojowi umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Inicjatywa ma również na celu rozwijanie i rozpowszechnianie innowacyjnych podejść w pedagogice cyfrowej w ramach publicznego systemu edukacji oraz rozszerzenie działań w zakresie umiejętności i umiejętności cyfrowych w przedmiotach wykraczających poza technologię informacyjną. Skierowany do szkół, nauczycieli, uczniów, dydaktyków i interesariuszy w węgierskim systemie edukacji publicznej, Digital Theme Week gromadzi ponad 5 000 nauczycieli i do 130 000 uczniów przez jeden tydzień, realizując około 2 000 projektów z zakresu pedagogiki cyfrowej każdego roku.

Digital Theme Week daje szansę pedagogom i uczniom na rozwój i doskonalenie umiejętności cyfrowych poprzez udział w różnorodnych i kreatywnych projektach na różne tematy związane z wykorzystaniem technologii cyfrowej w edukacji. Niektóre projekty pedagogiczne powstałe w trakcie trwania inicjatywy obejmują: opracowanie zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach, inicjatywy zachęcające do współpracy między nauczycielami poprzez wspólne projekty lub dzielenie się wiedzą na temat takich kwestii jak bezpieczeństwo cyfrowe i bezpieczeństwo online dla dzieci, między innymi. Informacje ogólne i wyniki projektów są szeroko udokumentowane w bazie wiedzy, aby służyć jako inspiracja i źródło pomysłów na działania związane z umiejętnościami cyfrowymi w kontekście edukacyjnym. Działania mogą być również bezpośrednio powielane, w zależności od grupy docelowej lub kontekstu.

Digital Theme Week zapewnia szeroki zakres zasobów edukacji cyfrowej, aby wspierać nauczycieli i uczniów, ze szczególnym naciskiem na ułatwienie edukacji zdalnej i uczenia się poza klasą. W ramach bazy zasobów projektu nauczyciele mogą uzyskać dostęp do wielu narzędzi, instrukcji i wskazówek dotyczących nauczania na odległość online (wskazówki dotyczące organizacji klasy lub działania stymulujące współpracę online i korzystanie z platform i narzędzi cyfrowych). Pomoc pedagogiczna w postaci przykładowych pakietów projektowych, programów nauczania i dobrych praktyk w zakresie wspierania umiejętności cyfrowych od najmłodszych lat jest również dostępna za pośrednictwem bazy wiedzy projektu. Baza danych zawiera również setki zasobów skierowanych do uczniów i studentów, takich jak podręczniki, materiały edukacyjne, webinaria i tutoriale wideo, które mają pełnić rolę uzupełniającą w edukacji cyfrowej.

Od momentu uruchomienia Digital Theme Week udało się pobudzić rozwój szerszej bazy wiedzy na poziomie krajowym i poprawić integrację technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Od 2019 r. zrealizowano ponad 3 000 projektów, docierając do prawie 8 000 nauczycieli i 135 000 uczniów. Osiągnąwszy do tej pory zasięgiem 10% uczniów, Digital Theme Week oferuje przestrzeń do skalowalności i replikacji. Inicjatywa jest zrównoważona dzięki zabezpieczonemu finansowaniu publicznemu i dziś stanowi największe wydarzenie z zakresu pedagogiki cyfrowej na Węgrzech.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Węgry
Typ finansowania: Publiczne