cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program digitalcity.brussels – Belgia

Digitalcity.brussels łączy głównych graczy innowacji w brukselskim obszarze technologii cyfrowych i szkoleń w jednym centrum innowacji za pośrednictwem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Dzięki memorandum dla PPP podpisanemu w 2018 roku, przestrzeń internetowa Digitalcity.brussels jest dostępna od 2020 roku zarówno w języku francuskim, jak i holenderskim. Z udziałem kilku organizacji związków zawodowych i ministerstw publicznych, w tym zainteresowanych stron i dostawców szkoleń ze wszystkich obszarów sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych, inicjatywa ma na celu zbudowanie mostu między firmami, a osobami poszukującymi pracy w regionie Brukseli i wspieranie ogólnego przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji belgijskiej siły roboczej. Główni interesariusze inicjatywy to Rząd Regionu Stołecznego Brukseli, francuskojęzyczny rząd Brukseli oraz partnerzy społeczni z całego sektora cyfrowego.

Digitalcity.brussels ma również na celu zwiększenie świadomości na temat nowych zawodów cyfrowych przyszłości wśród ogółu ludności Belgii, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Brukseli. Centrum szkoleń i zatrudnienia ICT zapewnia częste szkolenia kwalifikacyjne, krótkie kursy, wsparcie zawodowe i wydarzenia dla wszystkich, którzy mają doświadczenie lub po prostu interesują się sektorem cyfrowym.  Dostępna jest również szeroka gama szkoleń i kursów dotyczących tematów i/lub sektorów, z możliwościami skierowanymi na wszystkie poziomy wiedzy – od szkoleń podstawowych do bardziej zaawansowanych, w tym specjalne ścieżki dla ekspertów cyfrowych zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji lub dzieleniem się wiedzą.

Oprócz zapewniania szkoleń, kursów i programów kwalifikacyjnych związanych z technologią cyfrową, centrum dokonuje również walidacji umiejętności i wspiera firmy potrzebujące określonych profili cyfrowych, które często mają problemy z rekrutacją i szkoleniem odpowiednich kandydatów. To podejście zorientowane na rekrutację nadaje programowi dodatkową elastyczność, ponieważ oferowane szkolenia mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb organizacji. Centrum jest również wyposażone w najnowocześniejszą technologię, studio mediów cyfrowych i laboratoria dedykowane pracy i projektom wokół technologii sieciowych.

Od momentu powstania inicjatywa osiągnęła znaczący wpływ na grupę docelową, do której jest skierowana: przeprowadzono ponad 300 szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych i wydano 50 000 certyfikatów dotyczących umiejętności cyfrowych. Digitalcity.brussels uruchomiło również 30 kursów dostosowanych do potrzeb osób poszukujących pracy, o różnym czasie trwania: od kilku tygodni do miesięcy, połączonych z praktyką zawodową – w celu wzmocnienia zatrudnienia na poziomie krajowym. Obecnie inicjatywa skupia ponad 25 organizacji partnerskich i dąży do dalszej integracji synergii z instytucjami akademickimi, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi. Digitalcity.brussels ma zrównoważone podejście do szkoleń, oferując dostępne i łatwe w nawigacji informacje, dostosowane do konkretnych grup społecznych, wspierane przez ciągłe monitorowanie potrzeb rynku pracy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Belgia
Typ finansowania: Publiczne