cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Digivaardig in de Zorg – Holandia

Inicjatywa Digital Skills in Healthcare (Digivaardig in de Zorg) jest krajowym, otwartym hubem wiedzy i informacji, który oferuje repozytorium zasobów edukacyjnych online w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych pracowników służby zdrowia i wspierania transformacji cyfrowej instytucji medycznych i opieki zdrowotnej. Celem inicjatywy jest przyczynienie się do cyfrowego zrozumienia i wiedzy pracowników służby zdrowia oraz pomoc administratorom i dyrektorom szpitali i instytucji opieki zdrowotnej w wytyczaniu progresywnych ścieżek edukacyjnych i wspieraniu przyszłościowych umiejętności zawodowych.

Hub Digivaardig in de Zorg zapewnia innowacyjne środowisko dla organizacji opieki zdrowotnej zainteresowanej podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników i ułatwianiem wykorzystania i wdrażania technologii do zastosowań medycznych. Repozytorium platformy zestawia wiele różnych materiałów edukacyjnych, zasobów i działań dotyczących umiejętności cyfrowych, takich jak filmy, krótkie quizy i testy, gry, kompletne przewodniki szkoleniowe i metodologie w kilku kluczowych sektorach medycznych:

  • Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  • Domy opieki i opieka w domu.
  • Opieka zdrowia psychicznego.
  • Szpitale.
  • Gabinety lekarzy ogólnych.

W ramach każdego obszaru Digivaardig in de Zorg oferuje również narzędzia do samooceny, które mogą pomóc organizacjom opieki zdrowotnej w określeniu konkretnych celów edukacyjnych i zwiększeniu wiedzy pracowników i dyrektorów w zakresie technologii cyfrowych. Dostępne jest również narzędzie do samooceny dla menedżerów służby zdrowia. Pracownicy mogą otrzymać certyfikat po pomyślnym ukończeniu określonych modułów, takich jak e-zdrowie, aplikacje technologiczne, bezpieczeństwo i prywatność informacji lub automatyzacja w kontekście domu opieki. Inicjatywa zapewnia dalsze wsparcie dla podnoszenia kwalifikacji instytucji i organizacji opieki zdrowotnej poprzez szkolenie i wyznaczanie „Digicoach” i „I-nurse” w każdej placówce, które działają jako ambasadorzy innowacji i wspierają wdrażanie rozwiązań w zakresie e-zdrowia.

Inicjatywa „Umiejętności cyfrowe w opiece zdrowotnej” (Digivaardig in de Zorg) odniosła szczególny sukces, tworząc dostępną i osiągalną cyfrową infolinię oraz helpdesk dla pytań związanych z technologiami cyfrowymi i opieką zdrowotną. Regularnie publikuje porady, webinaria i wysyła biuletyny z informacjami i istotnymi aktualizacjami. Jednym z czynników, wskazujących na siłę inicjatywy jest jej zakres i cel, jakim jest zapewnienie dużej sieci, która łączy ekspertów i dydaktyków na styku transformacji cyfrowej i opieki zdrowotnej. Około 28 000 użytkowników uzyskało dostęp do platformy w 2019 roku, a od stycznia 2020 roku można uzyskać dostęp do ponad 700 zasobów edukacyjnych o otwartym kodzie źródłowym. Inicjatywa ma silny potencjał skalowalności i replikacji: wiele materiałów można dostosować i zaadaptować do potrzeb pracowników służby zdrowia w innych krajach i obszarach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji, Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane, Zdrowie, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Holandia
Typ finansowania: Publiczno-prywatne