cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program e-Szkoła – Chorwacja

Program e-Szkoła ma na celu wzmocnienie systemu edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach w Chorwacji. Aby to osiągnąć, program ma na celu wspieranie bardziej dojrzałych cyfrowo szkół (tj. szkół o wysokim stopniu integracji technologii cyfrowych) i wytyczanie kierunków rozwoju poprzez systematyczne podejście do wykorzystania technologii w szkołach. Prowadzony przez CARNET, Akademicką Sieć Badawczą Creation, portal oferuje szeroki zakres szkoleń, warsztatów i narzędzi skierowanych do uczniów i nauczycieli.

Dzięki temu program ma na celu zwiększenie możliwości budowania potencjału w szkołach i przygotowanie uczniów do cyfryzacji na rynku pracy w odpowiedni i spójny sposób. Nauczyciele są wyposażani w dokumenty wspierające zastosowanie treści i narzędzi cyfrowych w nauczaniu, e-dziennik, instrukcje obsługi sprzętu, platformę kształcenia na odległość online oraz portale sieciowe (np. e-laboratorium narzędzi cyfrowych). Specjalista ds. wsparcia technicznego pomaga pracownikom szkoły w korzystaniu ze sprzętu i sieci projektu, w miarę potrzeb aktualizuje systemy operacyjne na sprzęcie i zgłasza usterki do CARNET.

W ramach projektu pilotażowego (2015-2019) testowano organizacyjne, technologiczne i edukacyjne aspekty wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w klasie. Doświadczenia z pilotażu posłużyły jako podstawa do opracowania strategii systemu dojrzałych cyfrowo szkół zarówno w placówkach podstawowych, jak i średnich w Chorwacji, realizowanej w latach 2019-2022. Inicjatywa wspiera długoterminowy zrównoważony rozwój i inwestycje w umiejętności cyfrowe poprzez ramy strategiczne dla cyfrowej dojrzałości szkół i systemu szkolnego w Chorwacji (2030).

Program e-Szkoła przyczynił się do budowania potencjału dzięki szerokiemu zasięgowi i zaangażowaniu odbiorców docelowych. W ramach inicjatywy udało się rozdać osobisty sprzęt (tablety, komputery) wielu uczniom i nauczycielom w Chorwacji: w fazie pilotażowej projektu dostarczono 26 350 komputerów, a kolejne 26 755 planuje się rozdać w 2021 r. W projekcie pilotażowym wzięło udział ponad 150 szkół, a mobilne zespoły wsparcia odwiedziły ponad 700 placówek szkolnych w celu wsparcia cyfrowej transformacji procesów edukacyjnych do 2022 roku. Program e-Szkoły przyczynił się również do osiągnięcia dojrzałości cyfrowej poprzez wzmocnienie nauczania na odległość podczas pandemii COVID-19 i pomógł dużej liczbie szkół osiągnąć średni i wysoki poziom dojrzałości cyfrowej (tj. poziom integracji technologii cyfrowych w ramach uczenia się i nauczania). Zewnętrzna ocena przeprowadzona wśród 250 szkół (2020) określiła 100 jako zaawansowane cyfrowo i 5 jako dojrzałe cyfrowo. W 2021 r. projekt e-Szkoły został zaprezentowany jako przykład dobrych praktyk w zakresie umiejętności cyfrowych i miejsc pracy na konferencji na temat polityki spójności i inwestycji w edukację cyfrową, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Chorwacja
Data rozpoczęcia:
01/10/2015 00:00
Data zakończenia:
20/01/2022 00:00