cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „eHandwierk” – Luksemburg

W 2018 roku Izba Rzemieślnicza Luksemburga uruchomiła program „eHandwierk” poświęcony cyfrowej transformacji branży rzemieślniczej. Stworzona w ramach „Pakt Pro Artisanat”, usługa ta oferuje konkretne wskazówki i orientację dla przedsiębiorstw na temat rozwoju cyfrowego. „eHandwierk” ma na celu uświadomienie przedsiębiorstwom wyzwań związanych z cyfryzacją, umożliwienie im kontaktu z wyspecjalizowanymi podmiotami w tej dziedzinie, zachęcenie ich do objęcia przywództwa i wspieranie ich w transformacji w kierunku cyfryzacji.

Informacje ogólne i cele

Program ma na celu promowanie i wspieranie cyfrowej transformacji dość tradycyjnego sektora oraz zachęcanie właścicieli małych firm do rozpoczęcia cyfryzacji swoich przedsiębiorstw. Celem jest posiadanie nowoczesnego, innowacyjnego i przyjaznego dla klienta sektora rzemiosła w Luksemburgu. 

Projekt ten oferuje szeroki zakres usług i wsparcia, aby dotknąć jak najwięcej firm i zaoferować umiejętności cyfrowe dla siły roboczej. Sesje informacyjne sięgają od indywidualnego coachingu cyfrowego do wydarzeń na małą skalę, takich jak warsztaty i konferencje na większą skalę. Materiały pisemne i wideo, jak również narzędzie do samooceny uzupełniają ofertę.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

„eHandwierk” skupia się na podejściu peer-to-peer, prezentując właścicieli firm, którzy z powodzeniem zdigitalizowali swoją firmę lub jej procesy.

Dzięki temu inni przedsiębiorcy mogą uczyć się bezpośrednio od swoich innych, w zrozumiałym dla nich języku i z naciskiem na kwestie, które ich najbardziej interesują (takie jak rzeczywiste koszty, wpływ na CEO, zadowolenie pracowników, itp.) Podczas każdej konsultacji udzielane są porady dotyczące wsparcia finansowego i ewentualnych partnerów. Uzupełnieniem oferty informacyjnej jest strona internetowa, która zawiera listę pytań i odpowiedzi dotyczących procesu digitalizacji, czy to e-marketingu, biura bez papieru, współpracy cyfrowej, bezpieczeństwa danych czy finansowania. Program oferuje również warsztaty dotyczące różnych zagadnień związanych z cyfryzacją oraz narzędzie do samooceny pozwalające firmom ocenić swoją dojrzałość cyfrową.

Od uruchomienia programu w 2018 r. prawie 500 firm skorzystało z konsultacji na miejscu dotyczących ich transformacji cyfrowej. Ponad 1 000 MŚP skorzystało z naszej cyfrowej infolinii (konsultacje mailowe i telefoniczne), a w wydarzeniach (konferencjach, warsztatach i webinariach) zorganizowanych w ramach tej inicjatywy wzięło udział ponad 3 500 osób. Badanie przeprowadzane co dwa lata wśród luksemburskiego sektora rzemieślniczego i otrzymujące ponad 1 000 odpowiedzi wskazuje na wyraźną poprawę dojrzałości cyfrowej sektora w latach 2017-2021. Widać wyraźne upowszechnienie narzędzi cyfrowych we wszystkich obszarach: procesy wewnętrzne, produkcja, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, a także cyberbezpieczeństwo.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Luksemburg
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2018 00:00