cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Eu Sou Digital” – Portugalia

Portugalski program „Eu Sou Digital” ma na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych tysięcy dorosłych powyżej 45 roku życia, którzy mają niewielki lub żaden kontakt z Internetem.

Osiąga się to poprzez ogólnokrajową sieć 30 000 wolontariuszy i 1 500 ośrodków szkoleniowych w całej Portugalii. Program, który ma być realizowany do końca 2023 roku, promuje włączenie cyfrowe poprzez oferowanie ukierunkowanych szkoleń i wsparcia dla osób, które nie mają dużego (lub żadnego) pojęcia o Internecie.

Główne założenia i cele

Eu Sou Digital jest przeznaczony dla wszystkich dorosłych, którzy nigdy nie korzystali z Internetu, a także dla tych, którzy korzystają z Internetu bez podstawowych umiejętności cyfrowych, potrzebnych do tego celu (prowadzenia podstawowych badań, wysyłania e-maili lub korzystania z mediów społecznościowych).

Tematy i zagadnienia objęte programem obejmują: jak założyć i zarządzać kontem e-mail oraz korespondencją online, jak wyszukiwać informacje online, jak korzystać z cyfrowych usług publicznych oraz jak uzyskać dostęp do innych usług online, takich jak home-banking czy korzystanie z mediów społecznościowych.

Inicjatywa składa się z następujących działań:

  • Utworzenie i monitorowanie Krajowej Sieci składającej się z 1.500 ośrodków, w tym szkół średnich, uniwersytetów, instytutów politechnicznych, prywatnych instytucji, podmiotów prowadzących kształcenie dorosłych, Centrów Formacji „Qualifica”.
  • Rozwój i utrzymanie Krajowej Sieci wspierającej działania szkoleniowe, składającej się z 30.000 młodych wolontariuszy.
  • Poprawa komunikacji i podnoszenie świadomości poprzez reklamę, wydarzenia, działania medialne, specjalną aplikację Volunteer App i utrzymywanie stałej obecności na portalach społecznościowych.

Aby wziąć udział w programie, czy to jako student, czy jako mentor, musisz mieszkać w Portugalii i być zainteresowanym wzięciem udziału w co najmniej 1 sesji szkoleniowej (trwającej około 2 godzin).

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Program podniesie podstawowe umiejętności cyfrowe ponad 1 mln dorosłych do końca 2023 r., wnosząc znaczący i terminowy wkład w postęp Portugalii zgodnie z celami Cyfrowej Dekady na rok 2030. W znacznym stopniu zmniejszy liczbę osób w Portugalii, które pozostają w tyle za cyfryzacją, a zatem nie są w stanie wykorzystać jej zalet w zakresie komunikacji, dostępu do informacji lub korzystania z cyfrowych usług publicznych.

Program jest efektem ścisłej współpracy kilku podmiotów, od partnerów publicznych po prywatnych w całej Portugalii. Inicjatywa jest finansowana przez Caixa Geral de Depósitos i promowana przez MUDA (Movement for a Universal and Digitally Active Citizenship) przy wsparciu Portugal Digital Mission Structure. Jej zrównoważony rozwój opiera się na połączeniu współfinansowania przez Portugal Inovação Social, Program POISE oraz Unię Europejską.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Obsługa i użytkowanie komputerów
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Portugalia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/09/2021 00:00
Data zakończenia:
18/02/2023 00:00