cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Explore” – Irlandia

„Explore” to krajowy program zaprojektowany przez Departament Szkolnictwa Wyższego, Badań, Innowacji i Nauki w Irlandii. Zaprojektowany jako regionalna inicjatywa w zakresie umiejętności w 2018 roku, faza pilotażowa „Explore” osiągnęła znaczące wyniki i była kontynuowana w latach 2019, 2021 i 2022. W 2021 roku program odbył się w 9 regionach Irlandii.

Na szerszym poziomie „Explore” ma na celu rozwiązanie problemu niskiego poziomu uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie w Irlandii. Bardziej szczegółowo, program skierowany jest do dorosłych w wieku powyżej 35 lat, którzy pracują w produkcji, dostarczaniu i projektowaniu produktów oraz w pokrewnych dziedzinach.

Informacje ogólne i cele

„Explore” to inicjatywa finansowania upskillingu, która oferuje praktyczne rozwiązania pomagające rozwijać umiejętności cyfrowe pracowników w świetle zwiększonej cyfryzacji i automatyzacji w miejscu pracy. Według rządu irlandzkiego 1 na 2 osoby ma problemy nawet z najprostszymi zadaniami cyfrowymi, a program jest osadzony w kontekście potrzeby poprawy umiejętności cyfrowych społeczeństwa i przyszłej siły roboczej. Inne cele obejmują:

  • Zwalczanie ogólnie niskich kompetencji cyfrowych wszystkich dorosłych w Irlandii, a zwłaszcza osób w wieku 35 lat i więcej;
  • Pilotowanie i wdrożenie innowacyjnego i świadomego podejścia do pokonywania barier w uczestnictwie w uczeniu się przez całe życie wśród irlandzkiego społeczeństwa i siły roboczej;
  • Zajęcie się kluczową kwestią dla Irlandii: przestarzałością umiejętności, która coraz częściej staje się istotnym problemem dla pracodawców;
  • Pokazanie korzyści płynących ze współpracy pomiędzy lokalnymi dostawcami usług edukacyjnych i szkoleniowych a przemysłem.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Od momentu rozpoczęcia w 2019 roku regionalna inicjatywa na rzecz umiejętności została odnowiona na kilka lat, po początkowych dobrych wynikach. Od momentu jej uruchomienia łącznie 315 pracowników, reprezentujących 145 pracodawców, ukończyło szkolenie tylko w regionie Mid-West Irlandii, a statystyki dla pozostałych 8 regionów odzwierciedlają te wyniki.

Inicjatywa jest trafna i odpowiada na dobrze rozpoznaną potrzebę na irlandzkim rynku pracy: kontynuacja podnoszenia kwalifikacji starszych pracowników w kierunku technologii cyfrowych, przy jednoczesnym skupieniu się na szeregu kluczowych sektorów przemysłowych, w tym produkcji, logistyce i hotelarstwie.

Program ma wysoką ocenę pod względem zrównoważonego rozwoju: jest w pełni finansowany przez rząd irlandzki i elastyczny, oferując pracodawcom z wyżej wymienionych sektorów możliwość zwiększenia umiejętności cyfrowych i produktywności oraz jak najlepszego wykorzystania umiejętności, które już posiadają. Dzięki wnioskom wyciągniętym w ciągu ponad 3 lat wdrażania i analizie wynikającej z wyników poszczególnych regionów, ta dobra praktyka ma solidny potencjał do powielenia i dostosowania do innych kontekstów i grup docelowych.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Umiejętności zawodowe, Elektryczność i energia, Elektronika i automatyka, Produkcja i przetwórstwo, bliżej niezdefiniowane, Surowce (szkło, papier, plastik i drewno), Tekstylia (ubrania, obuwie i wyroby skórzane)
Technologia cyfrowa: uczenie maszynowe, oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2019 00:00