cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Grow Croatia with Google”

Program „Grow Croatia with Google” został wdrożony przez Google Croatia wraz z Ministerstwem Pracy i Chorwackim Urzędem Zatrudnienia, aby pomóc chorwackim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpać pełne korzyści z transformacji cyfrowej i zapewnić, aby rynek pracy był wyposażony w niezbędne umiejętności. Inicjatywa ta jest obecna w Chorwacji od 2017 r. jako pomoc dla MŚP i osób pragnących nabyć umiejętności cyfrowe i kończy się pod koniec 2021 r. W 2020 r. program został również zmodernizowany, aby odzwierciedlić pandemię COVID-19 w Europie i przyspieszenie cyfryzacji. 

Tło i cele

Platforma internetowa programu jest użytecznym narzędziem zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób fizycznych ze względu na szeroki zakres treści szkoleniowych oraz szereg oferowanych narzędzi i zasobów. Na przykład przedsiębiorstwa i MŚP mogą otrzymywać bezpłatne wskazówki online dotyczące aspektów ściśle związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym wskazówki dotyczące zakładania działalności gospodarczej przez internet, poprawy cyfryzacji procesów lub usług w celu uzyskania wyników, lub porady dotyczące tego, gdzie znaleźć wsparcie na finansowanie nowych produktów i pomysłów. Z drugiej strony osoby fizyczne mają dostęp do repozytorium zasobów, aby pomóc im w rozwoju osobistym i zawodowym, takich jak wskazówki dotyczące znalezienia nowej pracy, przegląd obecnych tendencji na rynku pracy, poradnictwo dotyczące pracy zdalnej, różne rodzaje ról i umiejętności, które są im potrzebne, i wiele innych. 

Dlaczego jest to dobra praktyka? 

„Wzrost gospodarczy Chorwacji z Google” osiągnął znaczące rezultaty od czasu uruchomienia programu w 2017 r. W latach 2017–2020 program „Grow Chorwacja” za pośrednictwem Google pomógł 37.000 osób w całej Chorwacji zdobyć umiejętności cyfrowe, których potrzebują, aby mieć pewność siebie w świecie pracy.

Od lipca do października 2020 r. 390 MŚP otrzymało wsparcie finansowe jako beneficjenci programu, dając tym samym możliwość (i środki) dalszemu rozwojowi działalności gospodarczej. Według chorwackich służb zatrudnienia (HZZ) w tym samym okresie program ukończyło również 300 osób samozatrudnionych. Warsztaty zorganizowane przez Google i HZZ przyciągnęły wielu młodych ludzi i MŚP oraz otrzymały pozytywne informacje zwrotne zarówno pod względem znaczenia, jak i zaangażowania. 

W latach 2020–2021 program pomógł kolejnym 10.000 MŚP za pomocą narzędzi cyfrowych, wytycznych i szkoleń, przyspieszyć transformację cyfrową ich przedsiębiorstwa oraz przyjąć nową wiedzę i narzędzia, aby ułatwić im pracę i pomóc im w powrocie jeszcze silniejszych po kryzysie. 

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Zaawansowany, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe, tworzenie stron internetowych, opracowywanie aplikacji mobilnych, oprogramowanie
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Chorwacja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/10/2017 00:00
Data zakończenia:
31/01/2021 00:00