cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program Jobstarter – Niemcy

Jobstarter to nazwa federalnego programu dla licznych lokalnych i regionalnych projektów dotyczących aktualnych problemów i wyzwań w zakresie kształcenia zawodowego. Program jest prowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych poprzez Instytut Kształcenia Zawodowego w Niemczech. Jobstarter skierowany jest do przyszłych pracowników, osób poszukujących pracy i pracodawców, którzy mają możliwość zalogowania się do bazy danych z zarejestrowanymi kandydatami i wyszukania odpowiednich profili do obsadzenia wolnych stanowisk. Jobstarter łączy interesariuszy z systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwa i MŚP, pracodawców i rekruterów, izby przemysłowe i handlowe, przemysł, uniwersytety i publiczne jednostki zatrudnienia.

Dla uczniów i osób poszukujących pracy program zapewnia szeroki zakres zasobów do nauki i studiowania, w tym wskazówki dotyczące przeprowadzenia udanej rozmowy kwalifikacyjnej i zabezpieczenia zatrudnienia. Digitalizacja jest jednym z głównych obszarów zainteresowania programu. Inne tematy to: małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), osoby, które pozostały poza formalnymi systemami edukacji, mobilność międzyregionalna, branże i klastry, przedsiębiorcy migrujący, a także zapewnianie kwalifikacji i szkoleń zawodowych dla MŚP.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2006 r., Jobstarter wsparł ponad 500 projektów i stworzył ponad 50 000 praktyk zawodowych. Dzięki szerokiemu zasięgowi regionalnemu i dostępności różnych projektów i działań, inicjatywa umożliwiła i wsparła modernizację i integrację z dalszym kształceniem. Strona internetowa Jobstartera przedstawia wiele praktycznych przykładów i przypadków użycia z różnych kontekstów i oferuje szczegółową dokumentację projektów, które mają potencjał do powielania i skalowania.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Niemcy
Typ finansowania: Publiczne