cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Meet and Code”

Cel

Meet and Code dąży do wprowadzenia dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat do technologii i kodowania poprzez wydarzenia. Wydarzenia te mają na celu nauczenie młodych ludzi, jak przyjemne może być programowanie i jak może ono wspierać i promować innowacje w życiu. Uczestnicy uczą się o technologii i o tym, jak technologie cyfrowe wpływają na codzienne życie. Wydarzenia te mają również na celu pomóc uczestnikom w poznaniu technologii, tematów i umiejętności potrzebnych w przyszłej gospodarce cyfrowej.

Meet and Code promuje wydarzenia związane z nauką i technologią i jest dostosowany do EU Code Week. Wydarzenia są organizowane przez różne organizacje i profesjonalistów, takich jak szkoły, informatycy, firmy lub kluby komputerowe. Mogą one otrzymać wsparcie w postaci środków lub finansowania z Meet and Code z limitem 500€ na jedno wydarzenie. Wydarzenia mogą mieć różne formaty, takie jak hackathony, warsztaty programowania, wykłady, imprezy filmowe, konkursy, noce programowania, zajęcia z robotyki. Biblioteka Meet and Code Inspiration Library zapewnia zasoby, które pomogą wspierać wydarzenia.

Dlaczego jest to najlepsza praktyka?

Meet and Code działa od kilku lat z coraz większą liczbą wydarzeń i uczestników biorących udział w wydarzeniach. W samym 2022 roku Meet and Code miało 33 792 uczestników, 1685 aplikacji i 1056 finansowanych wydarzeń. Większość uczestników tych wydarzeń była w wieku od 8 do 16 lat. W edycji Meet and Code w 2022 roku w wydarzeniach w całej Europie wzięło udział także ponad 3600 uchodźców pochodzenia ukraińskiego. Wydarzenia w 2022 roku odbyły się w 21 krajach europejskich z udziałem zarówno dużych, jak i małych miast. Ponadto 68% odbiorców finansowania Meet and Code stwierdziło, że ich wydarzenia były możliwe tylko dzięki zapewnionemu finansowaniu.

W trakcie swoich różnych edycji Meet and Code wykroczyło poza ramy inicjatywy edukacyjnej i umiejętności. Stało się ono raczej sposobem dla różnych interesariuszy na zbadanie, w jaki sposób mogą oni odegrać swoją rolę we wspieraniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i ulepszaniu społeczeństwa. Inicjatywa ta pomaga wspierać SDG 5 i SDG 17, jednocześnie wspierając inne SDG i zapewniając, że bliźniacze transformacje są wspierane przez siłę roboczą z solidnymi kompetencjami cyfrowymi.

Meet and Code było finalistą w edycji European Digital Skills Awards 2018, w kategorii „Umiejętności cyfrowe w edukacji”.

O Meet and Code

Meet and Code zostało założone przez SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Europe wraz z odpowiednimi partnerami krajowymi sieci TechSoup Europe. Każda organizacja jest odpowiedzialna za element Meet and Code: SAP umożliwia Meet and Code poprzez wsparcie finansowe i zasoby dla organizacji non-profit, Haus des Stiftens gGmbH zapewnia ogólne zarządzanie inicjatywą i prowadzi wybór projektów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a TechSoup Europe koordynuje finansowanie i działania przez odpowiedzialnych za zarządzanie partnerów krajowych sieci TechSoup Europe.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Prywatne