cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program “My Latvija.lv! Do Digitally!” – Łotwa

Program „My Latvija.lv! Do Digitally!” został uruchomiony w 2018 roku przez łotewski rząd w celu zachęcenia społeczeństwa, w tym przedsiębiorstw, do korzystania z rządowych e-usług oraz zapewnienia, że maksymalna liczba obywateli jest informowana o usługach online oferowanych przez rząd.

Program koncentruje się na opracowaniu identyfikacji wizualnej „Digital friendly”, szeroko zakrojonych wydarzeniach informacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym, a także na przeszkoleniu 6.000 krajowych i lokalnych Agentów Cyfrowych: bibliotekarzy, nauczycieli, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów w celu zapewnienia im lepszej wiedzy na temat rozwiązań e-administracji, aby mogli dalej zachęcać/zmieniać nawyki swoich klientów, którzy są przyzwyczajeni do otrzymywania usług na miejscu, do wypróbowania usług w formie cyfrowej. W celu promowania lepszego zrozumienia rozwiązań cyfrowych, opracowano również opisy zdarzeń życiowych (np. rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, zakończenie działalności gospodarczej itp.), w tym samouczki wideo dotyczące wdrażania e-usług.

Agenci cyfrowi są gotowi do udzielania porad i pomocy w zakresie korzystania z e-usług i różnych narzędzi cyfrowych (e-dowód osobisty, e-podpis, e-adres), tak by każdy, niezależnie od umiejętności cyfrowych, mógł otrzymać potrzebne mu usługi drogą elektroniczną. Agenci cyfrowi polecają również administracji publicznej sposoby na lepszą komunikację z obywatelami. Każdy może znaleźć najbliższego agenta cyfrowego i zasięgnąć jego porady za pomocą mapy agentów cyfrowych.

W ramach programu zrealizowano również kompletne i zintegrowane działania z zakresu podnoszenia świadomości, marketingu i public relations. Obejmowały one komunikację dotyczącą ponad 800 e-usług i współpracę ponad 30 instytucji rządowych. Głównymi beneficjentami programu są obywatele i przedsiębiorcy.

Przyznane środki

Program był współfinansowany z projektów EFRR. Całkowite finansowanie 1 840 000,00 EURO + VAT (50% na działania szkoleniowe, 40% na działania komunikacyjne i ocenę wskaźników projektu, 10% rezerwa (nieplanowane ekspansje, komunikacja kryzysowa).

Dowody sukcesu

  • 6.000 przeszkolonych Agentów Cyfrowych: w tym 1.444 bibliotekarzy, 1.521 nauczycieli, ponad 2.603 pracowników administracji państwowej i samorządowej, 376 pracowników sądów, 40 różnych organizacji pozarządowych i 16 dziennikarzy. Instytucje państwowe i rządowe biorące udział w projekcie to Administracja Sądów, Państwowy Urząd Pracy, Państwowy Urząd Skarbowy oraz Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji jako najliczniej reprezentowani agenci cyfrowi.
  • 50 opisów sytuacji życiowych dla różnych służb publicznych wraz z 55 tutorialami wideo.
  • 6 zintegrowanych, ogólnokrajowych kampanii komunikacyjnych (oraz 3 skierowane specjalnie do przedsiębiorstw).
  • 66 zorganizowanych wydarzeń (2 fora krajowe, 12 wydarzeń w regionach, 20 wydarzeń z partnerami i inne, w tym 8 przeznaczonych bezpośrednio dla MŚP) – ponad 1 500 odwiedzających i aktywny udział MŚP we wszystkich wydarzeniach.
  • Ponad 200 materiałów szkoleniowych i ponad 1 700 publikacji w mediach.
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Łotwa
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2018 00:00
Data zakończenia:
31/12/2020 00:00