cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Skills to Advance” – Irlandia

Program „Skills to Advance” w Irlandii jest inicjatywą krajową, która oferuje możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracownikom w sektorach i obszarach dotkniętych transformacją cyfrową. Program wspiera również pracowników w sektorach wrażliwych i osoby pozostające w tyle z powodu zwiększonego wykorzystania i zastosowania technologii cyfrowych w całym świecie pracy. Program ma na celu wyposażenie pracowników w umiejętności, których potrzebują, aby rozwijać się w swojej obecnej roli lub dostosować się do zmieniającego się rynku pracy.

Program „Skills to Advance” jest prowadzony przez SOLAS, krajową agencję Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Badań, Innowacji i Nauki Rządu Irlandii. Finansowanie pochodzi z Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Badań, Innowacji i Nauki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Informacje ogólne i cele

Celem programu „Skills to Advance” jest zapewnienie wsparcia dla słabszych grup irlandzkiej siły roboczej: osób z niewielkimi lub żadnymi umiejętnościami cyfrowymi, które obecnie potrzebują nowych umiejętności, aby rozwijać się i wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafią.

Program działa również poprzez pomoc pracodawcom w identyfikacji potencjalnych luk w ich firmach i wspiera ich w przygotowaniu się do zmian. Możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji są dotowane i mają na celu poprawę produktywności przedsiębiorstw oraz pomoc MŚP w utrzymaniu konkurencyjności w szybko zmieniającym się sektorze biznesowym. Program jest realizowany przez 16 rad ds. edukacji i szkoleń w Irlandii.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Irlandzka inicjatywa odniosła sukces, tworząc ramy wspierające zarówno pracowników, jak i pracodawców w realizacji ich celów, a także poprawiając ogólną jakość i świadczenie szkoleń z zakresu umiejętności cyfrowych w Irlandii. Oferuje sposób dla MŚP (które często mają trudności z inwestowaniem i uczestniczeniem w projektach z powodu braku zasobów lub personelu, pozostając w tyle za innowacjami) na rozwijanie umiejętności, których potrzebują pracownicy, aby dostosować się do zwiększonego wykorzystania technologii cyfrowych we wszystkich sektorach i zmieniającego się charakteru pracy.

Program można również wyróżnić za jego dostępność i elastyczność: programy szkoleniowe dla pracowników są dostosowane do różnych godzin pracy, potrzeb i harmonogramów. Program wspiera również kształcenie dorosłych i uczenie się przez całe życie: pracownicy w wieku powyżej 50 lat, którzy pracują na stanowiskach wymagających niższych kwalifikacji i doświadczają znaczących zmian, są kierowani do lokalnych rad ds. kształcenia i szkolenia w celu uzyskania bardziej dostosowanych wskazówek.

Dzięki publicznemu systemowi corocznego finansowania inicjatywa ma wysokie notowania pod względem zrównoważonego rozwoju. Rozwija się ona również dzięki ciągłemu rozwojowi nowych możliwości szkoleniowych w celu wspierania pracowników, pracodawców i MŚP. Program wspiera i wpisuje się w kontekst ram polityki w zakresie dalszego kształcenia i szkolenia na rzecz rozwoju umiejętności osób zatrudnionych i rozwoju przedsiębiorstw w Irlandii na lata 2018–2021.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Irlandia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
03/05/2018 00:00
Data zakończenia:
05/06/2018 00:00