cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Program „Teach for Future Mentoring Campus on ICT” – Rumunia

Mentoring Campus on ICT to kompleksowa mobilność dla dorosłych realizowana w ramach projektu TEACH FOR FUTURE (Educational Transformation of Adults through Innovation, Technology and Entrepreneurship), finansowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt jest koordynowany przez Krajowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy i Bibliotek Publicznych w Rumunii (ANBPR), z partnerami z Bułgarii i Grecji (Fundacja Global Libraries Bulgaria oraz Initiative for Heritage Conservation, Grecja), jak również partnerami stowarzyszonymi ze wszystkich trzech krajów uczestniczących w projekcie (Biblioteka Narodowa Rumunii, Biblioteka Metropolitalna w Bukareszcie, Biblioteka Powiatowa Octavian Goga w Cluj, Biblioteka Powiatowa Panait Istrati w Brăila, Biblioteka Powiatowa Kájoni János Harghita, Bułgarskie Stowarzyszenie Bibliotek i Informacji w Bułgarii oraz Learning for Life, Grecja).

Ogólnym celem tej inicjatywy jest zwiększenie poziomu umiejętności cyfrowych dorosłych, zgodnie z międzynarodowym standardem ICDL, jak również rozszerzenie oferty wysokiej jakości szkoleń, testów i możliwości certyfikacji dla dorosłych, związanych z umiejętnościami cyfrowymi.

Mentoring Campus on ICT, podobnie jak cały projekt TEACH FOR FUTURE, jest częścią innowacyjnego, kreatywnego i multidyscyplinarnego podejścia do edukacji dorosłych w zakresie ICT, skupiając się na organizowaniu mieszanych sesji szkoleniowych dla dorosłych, które stymulują innowacyjność i kreatywność oraz wspierają emancypację i uczenie się oparte na współpracy i doświadczeniu, a także obejmują działania praktyczne i stosowane. W tym kierunku inicjatywa przyczynia się do rozwoju działań edukacyjnych dla dorosłych zgodnie ze zmieniającymi się trendami europejskiego rynku pracy, jak również do ewolucji metod edukacji dorosłych w ogóle.

Podczas pierwszej edycji Mentoring Campus on ICT w Bukareszcie, w 2022 roku, 30 dorosłych słuchaczy z Rumunii, Grecji i Bułgarii ćwiczyło swoje umiejętności w zakresie modelowania i drukowania 3D, edycji obrazu, marketingu cyfrowego i narzędzi współpracy online, a jednocześnie wymieniało się dobrymi praktykami i tworzyło oryginalne produkty z nowo nabytymi umiejętnościami. Campus doprowadził do lepszego dostępu do możliwości zatrudnienia dla uczestników, jak również do zwiększenia zdolności do integracji zmian technologicznych w ich codziennej pracy, do zaangażowania społecznego oraz do rozwoju zawodowego i osobistego. Umiejętności nabyte w ramach Kampusu mają również istotny potencjał do powielania w społeczności uczących się. Wyniki te stanowią punkt wyjścia dla przyszłej współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria, Grecja, Rumunia
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2022 00:00