cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Programowanie, robotyka i nowoczesne technologie – Ustrzyki Dolne

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych

Adres: 29 Listopada 21, 38-700 Ustrzyki Dolne

Telefon: 13 461 14 21

“Dzieci uczą się poruszać w cyfrowym świecie. Dowiadują się, jak z nich korzystać rozsądnie, by nauczyć się czegoś wartościowego. Staramy się także podnosić jakość pracy w szkołach w zakresie informatyzacji i zagadnień związanych z nowoczesna technologią”.


Wykorzystywanie TIK w nauczaniu:

Szkoła poszukuje nowoczesnych metod pracy,  stosując technologie zarówno na lekcjach wielu przedmiotów, jak i poprzez realizację projektów o różnej skali – lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Próbuje także włączać w ten proces całą społeczność lokalną, angażując ją zarówno w proces nauki programowania czy robotyki, jak i w pozyskiwanie wsparcia na zakup sprzętu umożliwiającego wykorzystanie w szkole bardzo zaawansowanych technologii. Dzięki tak zorganizowanemu procesowi stopniowo w szkole pojawiają się m.in. kolejne komplety zestawów do robotyki i programowania i różnego rodzaju roboty (Lego WeDo 2.0, mBoty, Ozoboty, Lego Mindstorms, Photon, ScottieGo! i wiele innych).  Szkoła staje się także ważnym lokalnym ośrodkiem edukacji informatycznej z robotyką.

Zdobyty sprzęt umożliwia uczniom aktywne zaangażowanie w proces nauczania. Na lekcjach informatyki korzystając np. z drukarki 3D czy długopisów do drukowania przestrzennego, mogą realizować pomysły związane z edukacją trójwymiarową. Koduja, budują i programują roboty, co przekłada się potem m.in. na udział uczniów w konkursach informatycznych i robotycznych (np. Bóbr, GGRobot, Pixblocks) i odnoszenie w nich sukcesów.

Nowoczesne technologie pomagają również uczniom w nauce przedmiotów przyrodniczych. Na lekcjach biologii uczniowie korzystają m.in z kostki Merge Cube i odpowiednich aplikacji na smartfon lub tablet do obserwacji modeli anatomicznych np. serca czy mózgu. Wykorzystują mikroskopy z kamerą cyfrową do obserwacji obiektów, robienia zdjęć i nagrywania filmów. Prowadzą obserwacje anatomiczne ludzkiego ciała z wykorzystaniem okularów VR i aplikacji, np. „Ludzkie ciało 3D VR”, „3 D Bones and Organs”. Korzystają z aplikacji Quiwer do tworzenia rozszerzonej rzeczywistość i obserwacji 3D samodzielnie pokolorowanych wcześniej obrazków przedstawiających komórki roślinne i zwierzęce. Wykonują ćwiczenia i gry interaktywne za pośrednictwem aplikacji takich jak np. Learning Apss, Kahoot, Wordwall czy Quizizz.

Wspólnie z uczniami szkoła stara się także wychodzić z technologią poza mury szkolne, odwiedzając m.in. przedszkolaków i osoby z niepełnosprawnościami. Co roku organizowane są zajęcia takie jak „Pokazy Nauki” oraz „Dzień z nowoczesną technologią”, kiedy wolontariusze pod opieką nauczycieli prezentują przygotowane przez siebie stanowiska technologiczne, programują i wprawiają w ruch samodzielnie zbudowane roboty.

Inicjatywy te kierowane są do całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego z terenu bieszczadzkiego. Ich celem jest m.in. promocja i pokaz nowoczesnych technologii oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Jest to także atrakcyjna forma inspirowania uczniów do poszerzenia swoich umiejętności w zakresie technologii, a  nauczycieli innych szkół do podejmowania podobnych inicjatyw.

Opracowanie przygotowane w oparciu o materiał przygotowany przez szkołę oraz artykuł Lucyny Lupy “Robotyka pod lupą” opublikowanym w czasopiśmie: MERITUM Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr 6 (34) październik 2020 r. (https://www.ko.rzeszow.pl/pliki/meritum/meritum_nr_34.pdf).

Załączniki:

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00