cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt „Become a Maker” & MakerHUB Technobel – Belgia

Technobel to belgijskie centrum kompetencji, zlokalizowane w regionie Walonii, które specjalizuje się w zawodach, rolach i szkoleniach z zakresu IT oraz zapewnia pracownikom firm, uniwersytetów i osobom poszukującym pracy wsparcie w zakresie praktycznego szkolenia z zakresu technologii cyfrowych, które jest techniczne i oparte na innowacyjnym podejściu metodologicznym. Projekt „Become a Maker” firmy Technobel jest osadzony w kontekście stale zmieniającego się krajobrazu szkoleniowego – i to bardzo, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe i ICT.

Informacje ogólne i cele

Jeśli świat, w którym pracujemy, jest stale zmieniany przez technologie cyfrowe, to potrzeba częstej aktualizacji materiałów szkoleniowych, aby pozostały one aktualne, jest priorytetem. Świat szkoleń również się zmienia. W ramach projektu „Become a Maker” MakerHUB to przestrzeń, w której można swobodnie eksperymentować z najnowocześniejszym sprzętem cyfrowym (komputerami i sprzętem telekomunikacyjnym, drukarkami 3D, cyfrowymi wycinarkami/grawerkami – typu CNC, winylowymi lub laserowymi, tabletami graficznymi, programowalnymi kartami elektronicznymi lub całym sprzętem niezbędnym do prototypowania) i otrzymywać wskazówki od ekspertów na różne tematy.

MakerHUB integruje również treści szkoleniowe Technobel dla konkretnych zawodów cyfrowych, jak warsztaty praktyczne z katalogów Eliot i Cybersecurity czy szkolenia teoretyczne i kursy praktycznego wdrażania. Inna część MakeHUB – MakerHub Edu jest przeznaczona dla szkół i nauczycieli, którzy muszą podnosić kwalifikacje, aby zintegrować technologie cyfrowe i innowacje w ramach procesów nauczania i uczenia się.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Belgijski MakerHUB i projekt „Become a Maker” prezentują osobom poszukującym pracy i pracownikom, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności i zmienić zawód, katalog z uznanymi szkoleniami zawodowymi na konkretne tematy, takie jak AI, cyberbezpieczeństwo, języki programowania i inne. MakerHUB zapewnia środowisko, które promuje współpracę i budowanie sieci pomiędzy wszystkimi uczestnikami, pomagając innowacyjnym pomysłom nabrać kształtu.

Wszystkie treści szkoleniowe są oparte na ramach pedagogicznych Technobel, które mają na celu uznanie ciągłej aktualizacji technologii cyfrowych i odzwierciedlają jednocześnie szybkie tempo zmian. W połączeniu ze zwiększonym wsparciem indywidualnym MakerHUB umożliwia osobom poszukującym pracy precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych w celu osiągnięcia celów zawodowych.

Model pedagogiczny „Become a Maker” jest wynikiem szeroko zakrojonych badań prowadzonych przez prawie 10 lat. Model przyniósł wyraźne ulepszenia , wynik podróży edukacyjnej trwającej prawie 10 lat, pozwolił Centrum Technobel osiągnąć:

  • wzrost wskaźnika integracji po szkoleniu o 35%.
  • spadek absencji o 75%.
  • spadek wskaźnika rezygnacji ze szkoleń o 60%.
  • wzrost o 39% liczby firm biorących udział w szkoleniach.
Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji, Elektronika i automatyka, Inżynieria, produkcja i budownictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, robotyka, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, obliczenia wielkiej skali, uczenie maszynowe, opracowywanie aplikacji mobilnych, tworzenie stron internetowych
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Belgia
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/09/2013 00:00