cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt BIBLIO na Łotwie

Transformacja cyfrowa zmienia rolę bibliotek i specjalistów bibliotecznych. Bardziej niż kiedykolwiek umiejętności cyfrowe są niezbędne bibliotekarzom do kierowania bibliotekami XXI wieku. W lutym tego roku ponad 40 bibliotekarzy z całej Łotwy rozpoczęło szkolenie blended learning w ramach kursu specjalizacyjnego projektu BIBLIO, aby rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe, przedsiębiorcze i transwersalne.

Kurs specjalizacyjny obejmuje 240 godzin szkolenia blended learning, z czego 40 godzin przeznaczonych jest na naukę project-based.

  • Pełny opis kursu specjalizacyjnego BIBLIO (CECO)
  • Pełny opis kursu specjalizacyjnego BIBLIO (DIGY)

Uczestnicy projektu kursu specjalizacyjnego na dwóch profilach BIBLIO pracują nad opisaniem pomysłów na projekt we współpracy z trenerami, tutorami i mentorami z bibliotek z całej #Łotwy. Już na tym etapie wybierani są mentorzy – współpracownik z własnej, regionalnej biblioteki lub organizacji partnerskich, którzy we współpracy z trenerami i tutorami będą indywidualnie wspierać każdego uczestnika projektu w celu wdrożenia wszystkich wypracowanych pomysłów projektowych w ich miejscach pracy.

Bibliotekarze na Łotwie mają bardzo cenne pomysły na projekty, które chcieliby wdrożyć w swojej bibliotece, aby usprawnić codzienną pracę swoją i swoich współpracowników, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas kursu specjalizacyjnego.

Kluczowe pomysły uczestników na projekty

Niektóre z najlepszych pomysłów na projekty były związane z następującymi tematami:

  • Strategia bezpieczeństwa cyfrowego dla biblioteki.
  • Projekt digitalizacji na potrzeby biblioteki i archiwizacji.
  • Strategie poprawy strony internetowej biblioteki.
  • Strategia marketingu i promocja w mediach społecznościowych.
  • Projekt planu zarządzania czasem i strategie dla bibliotekarzy.

Poznaj tę dobrą praktykę

Bibliotekarze reprezentują 28 bibliotek z całej Łotwy, interaktywna mapa dostępna jest TUTAJ.

Po opracowaniu i opisaniu pomysłów na projekt, bibliotekarze będą kontynuować 165 godzin zajęć z zakresu work-based learning w swoich #libraries.

Pilotażowe szkolenia prowadzone są w czterech krajach – na Łotwie, w Bułgarii, Grecji i we Włoszech. Projekt na Łotwie realizowany jest przez Data Media Group i Culture Information Systems Centre (CISC).

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.biblio-project.eu oraz śledzić Twitterze (@digital_biblio) i Facebooku (@DigitalBiblio).

#DigitalBiblio

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Belgia, Bułgaria, Grecja, Włochy, Łotwa
Typ finansowania: Publiczne