cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt „Connected Lithuania”

Podstawowym celem projektu „Connected Lithuania: efektywne, bezpieczne i odpowiedzialne społeczeństwo cyfrowe na Litwie” jest promowanie zalet technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz motywowanie do rozwijania umiejętności cyfrowych z wykorzystaniem Internetu w sposób efektywny, bezpieczny i odpowiedzialny.

Projekt, który rozpoczął się w 2018 r. i ma się zakończyć w 2021 r., jest skierowany do dużej części populacji litewskiej (około 500 000 osób), która albo jeszcze nie korzysta z Internetu, albo brakuje jej podstawowych umiejętności cyfrowych, aby to robić.

Sieć „Społecznych Liderów Cyfrowych” zwiększa oddziaływanie projektu i perspektywy podnoszenia świadomości. Sieć skupia blisko 2000 osób, w tym bibliotekarzy, którzy mają bezpośredni nieformalny wpływ na swoją społeczność lokalną. Odrębna sieć, złożona z młodych wolontariuszy i e-skautów, skupia kolejne 1.500 osób. 1200 publicznych punktów dostępu do Internetu (filii bibliotecznych) stanowi miejsce dla działań organizowanych przez e-skautów, takich jak oferowanie członkom społeczności lokalnej doradztwa w zakresie e-usług i korzystania ze smartfonów. W bibliotekach publicznych, zaangażowanych w ramach projektu, odbywają się zajęcia szkoleniowe z zakresu umiejętności cyfrowych skierowane do osób dorosłych z lokalnej społeczności, w ramach których oferowanych jest ponad 12 tematów dla 100 000 mieszkańców. Zakres projektu jest szczególnie duży: obejmuje ponad 750 społeczności lokalnych i został wdrożony we wszystkich gminach Litwy. Na stronie internetowej Connected Lithuania znajduje się baza ponad 60 kursów online do samodzielnej nauki, związanych z działaniami cyfrowymi i umiejętnościami cyfrowymi potrzebnymi w codziennym życiu.

Projekt Connected Lithuania skierowany jest również do pracowników bibliotek publicznych i pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji, oferując dobre praktyki, wdrożone z powodzeniem w ramach projektu, wraz z wyciągniętymi wnioskami i odpowiednimi podejściami, które mają potencjał do replikacji w innych kontekstach i ustawieniach. Materiał składa się z ram metodologicznych i tematów, motywacyjnych sesji programistycznych, konkursów cyfrowych, edukacyjnych wykładów wideo i materiałów dotyczących organizacji hakatonu. Zasoby i dobre praktyki, dostarczone przez Connected Lithuania mogą być przydatne dla innych projektów, które mają ten sam cel: poprawę ogólnych kompetencji i umiejętności cyfrowych dla wszystkich obywateli.

Projekt Connected Lithuania osiągnął udane rezultaty, angażując 15% całej populacji Litwy. Ponadto, projekt zapewnił dobry zasięg dzięki zaangażowaniu dobrowolnych liderów społeczności. W szkoleniach z zakresu umiejętności cyfrowych, ustanowionych w ramach Connected Lithuania, wzięło udział prawie 79 000 obywateli, przy czym przeprowadzono już ponad 50 000 zajęć. Projekt można dostosować i powielić w innych krajach ze względu na jego oparcie na bibliotekach publicznych, które są już ustanowione w całej Unii Europejskiej. Ponadto Connected Lithuania przyczynia się do udostępniania wiedzy i osiągania jej dzięki dobrze zaprojektowanej stronie internetowej, która zapewnia dobry przegląd szkoleń online i offline oraz ich wyników.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Węgry, Litwa
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/04/2021 00:00
Data zakończenia:
21/04/2021 00:00