cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt DISC – Umiejętności cyfrowe na rzecz integracji i aktywnego obywatelstwa – Belgia, Finlandia, Włochy, Hiszpania, Słowenia

„Umiejętności cyfrowe na rzecz integracji i aktywnego obywatelstwa” (DISC) to trzyletni projekt współfinansowany z unijnego programu Erasmus+, którego celem jest poprawa umiejętności cyfrowych migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl oraz promowanie aktywnego i zaangażowanego obywatelstwa. Projekt, który rozpoczął się w 2019 r. i zakończył się w połowie 2022 r., został wdrożony w 5 krajach Europy. 

Program jest koordynowany przez fiński Uniwersytet Nauk Stosowanych Laurea, przy wsparciu CESIE z Włoch, Hiszpańskiego Incoma, UC Leuven – Limburg w Belgii oraz Wydział Prawa Karnego i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Mariborze w Słowenii

Główne cele i zadania

Wspieranie umiejętności cyfrowych, aktywnego obywatelstwa i włączenia społecznego wśród tych grup społecznych, które pozostają w tyle, to niektóre z celów projektu „Umiejętności cyfrowe na rzecz integracji i aktywnego obywatelstwa”. DISC ma również na celu podniesienie kwalifikacji osób ze środowisk migrantów i uchodźców w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych oraz promowanie zwiększonego wykorzystania narzędzi cyfrowych w życiu codziennym i społecznym przez rosnącą społeczność. Kolejnym celem jest wzmocnienie roli i wpływu instytucji szkolnictwa wyższego i szkół oraz otwarcie się na wszystkich członków społeczności.

W ramach projektu opracowano materiały, które skupiały się wokół inkluzywności i elastycznych narzędzi cyfrowych dla nauczycieli, mianowicie:

  • The DISC Project Self-Assessment Tool: internetowe narzędzie do samooceny, które identyfikuje silne i słabe obszary w umiejętnościach cyfrowych i wykreśla obszary potencjalnego wzrostu i poprawy. Narzędzie jest bezpłatne, a jego wypełnienie zajmuje od 5 do 7 minut.
  • The Multisensory Space Handbook: zestaw narzędzi zgodny z określoną metodologią dla tych nauczycieli, moderatorów, pracowników socjalnych, studentów i wolontariuszy, którzy chcieliby wykorzystać elementy multisensoryczne w swojej pracy i działaniach.
  • dodatkowe materiały do nauki, szkolenia i projektowania instrukcji dla uczniów, nauczycieli i szerszej kadry.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

W ramach projektu DISC udało się stworzyć sieć wymiany informacji, wiedzy i dobrych praktyk na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim, która promuje współpracę i projektowanie oparte na integracji. Międzynarodowy wymiar projektu dodatkowo ułatwił współpracę pomiędzy interesariuszami inicjatywy: działania miały miejsce w 5 krajach partnerskich – Finlandii, Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Słowenii.

Uwzględniono wiele grup społecznych, w tym między innymi: studentów i młodych ludzi o pochodzeniu migracyjnym i ogólnie osoby wykluczone cyfrowo, osoby pracujące z młodzieżą, przedstawicieli lokalnych, regionalnych i krajowych szczebli władzy, komitety i agencje pracujące z osobami wykluczonymi społecznie, imigrantami i uchodźcami, sieci współpracy i partnerów społecznych.

Udane aspekty programu były różne w różnych krajach uczestniczących, co stanowi dobrą podstawę do dalszych badań i pracy. Na przykład, projekt uzyskał szczególnie wysokie oceny pod względem zrównoważonego rozwoju w Finlandii, gdzie wiele działań w ramach projektu zostało włączonych do programów szkolnictwa wyższego. We Włoszech programowi udało się wyposażyć znaczną część kobiet ze środowisk migracyjnych w co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Nabyte umiejętności miały różny stopień złożoności: od nauki drukowania lub korzystania z komputera po raz pierwszy, do wyrażania siebie za pomocą środków cyfrowych, zachowania bezpieczeństwa w sieci i stania się pewnym użytkownikiem całego pakietu Microsoft Office.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Belgia, Finlandia, Włochy, Hiszpania, Słowenia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/03/2019 00:00
Data zakończenia:
28/02/2022 00:00