cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt Fit4Internet – Austria

Założony z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki w 2018 roku, fit4Internet jest odpowiedzialny za budowanie austriackiej koalicji narodowej jako pierwszy austriacki członek Koalicji Umiejętności Cyfrowych i Zatudnienia. Stowarzyszenie non-profit ma na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych w Austrii i umożliwienie społeczeństwu udziału w efektach cyfryzacji i czerpania z nich korzyści, kierując się przede wszystkim do młodych ludzi, siły roboczej, osób poszukujących pracy i osób starszych.

Strona udostępnia szereg narzędzi do samooceny (f4i-tools), zaprojektowanych w celu określenia poziomu kompetencji cyfrowych według 4 obszarów tematycznych: życie codzienne, miejsce pracy, bezpieczeństwo i zrozumienie sztucznej inteligencji. Metodologia narzędzi opiera się na samoocenie i pytaniach opartych na wiedzy, na które użytkownicy udzielają odpowiedzi. Po zakończeniu procesu samooceny użytkownicy mają również możliwość pobrania bezpłatnej wersji krótkiej lub bardziej szczegółowego raportu za opłatą. Narzędzia samooceny oceniają umiejętności cyfrowe pod kątem 6 obszarów kompetencji, skategoryzowanych w poziomach kompetencji od 1 do 8:

  • Podstawy i dostępność.
  • Umiejętność korzystania z informacji i danych.
  • Komunikacja i współpraca.
  • Tworzenie treści cyfrowych.
  • Bezpieczeństwo.
  • Rozwiązywanie problemów i kształcenie ustawiczne.

Fit4Internet skupia się również na podnoszeniu podstawowych umiejętności korzystania z mobilnego Internetu w całym austriackim społeczeństwie i wśród pracowników oraz na rozwijaniu austriackich ram DigComp, tak aby odzwierciedlały one austriacki kontekst i angażowały wszystkich obywateli Austrii. Strona zawiera również repozytorium online szkoleń w różnych formatach (face-to-face, blended i online), bezpłatnych i za opłatą, od różnych dostawców. Dodatkowe sekcje i funkcje obejmują: multimedialne moduły informacyjne na temat kompetencji cyfrowych oraz zastosowań technologii cyfrowych w życiu codziennym, jak również moduł nauczania online na temat sztucznej inteligencji. Na stronie internetowej inicjatywy dostępne są również informacje o najnowszych osiągnięciach i trendach w zakresie digitalizacji w różnych sektorach.

Inicjatywa Fit4Internet jest stosunkowo nowa, ale jak dotąd osiągnęła znaczące wyniki: uruchomione w styczniu 2020 r. repozytorium szkoleniowe Fit4Internet gromadzi ponad 85 kursów oferowanych w języku niemieckim lub angielskim. Wspierała organizację i aktywny udział społeczeństwa austriackiego w inicjatywach ogólnounijnych i krajowych – Youth Hackatons, CodingDay4Kids, EU Code Week i wiele innych. Poprzez aktywne zaangażowanie swoich interesariuszy w gospodarce, polityce i społeczeństwie, Fit4Internet skupia dziś ponad 28 członków stowarzyszonych i przeprowadził ponad 10 000 testów kompetencji cyfrowych. Katalog szkoleń Fit4Internet składa się z kursów o różnych formatach nauczania i uczenia się, które wspierają rozwój umiejętności dla szerokich grup docelowych, dzięki czemu jest łatwo skalowalny i replikowalny w innych kontekstach.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: sztuczna inteligencja
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Austria
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00