cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt interdyscyplinarny „Z małej szkoły w wielki świat” – Kłecko

„Nasza szkoła od zawsze poszukuje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Nie boimy się wyzwań. Uważamy, że technologie pomagają uczniom w lepszym zrozumieniu świata. Dlatego nauczyciele realizują programy, projekty i innowacje ukierunkowane na wprowadzenie nowoczesnych technologii do edukacji”.

W 2020 roku grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłecku mieszcząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza rozpoczęła swoją  „TIK-ową” podróż „z małej szkoły w wielki świat”. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że uczniowie są „wyjątkowi” i mają „dodatkowe moce – spektrum autyzmu”. Świetnie też radzą sobie z technologiami i nie boją się wyzwań. Co więcej – z intuicyjną dociekliwością rozbrajają kolejne nowinki technologiczne.

Najtrudniejszy dla wszystkich był pierwszy krok, odwaga i otwarta postawa wobec nowości. Zbudowanie relacji w nowej grupie, przygotowanie warsztatu pracy oraz wdrożenie metodyki nauczania w oddziale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nowym, nieznanym cyfrowym świecie zajęło szkole sporo czasu. W wyniku podjętych wysiłków udało się jednak zbudować relacje, pozyskać sprzęt, co pozwoliło szkole oraz jej uczniom i uczennicom ruszyć z małego środowiska lokalnego w niezwykłą edukacyjną podróż.

Ważnym elementem w podróży edukacyjnej „w wielki świat” stał się dla szkoły udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła 2020”. W jego ramach pozyskano tablety, laptop oraz zestawy robotów edukacyjnych i narzędzi do programowania. Uczniowie klas IV- VIII ze spektrum autyzmu realizujący podstawę kształcenia ogólnego zostali wprowadzeni w świat nauki i nowoczesnych technologii. Mieli oni możliwość indywidualnego i grupowego zaprojektowania oraz wykonania różnych eksperymentów informatycznych podnoszących umiejętności programowania i stosowania innowacyjnych metod modelowania i symulacji komputerowej w przestrzeni zarówno wirtualnej, jak i rzeczywistej. Zajęcia były realizowane w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzia edukacyjne i informatyczne dostosowane do wieku uczniów i uczennic oraz ich możliwości. Program zakładał realizację celów edukacyjnych związanych ze stopniowym rozszerzeniem wiedzy dotyczącej szkoły, najbliższego środowiska, regionu, państwa, świata i wszechświata. Uczniowie i uczennice nie tylko rozwijali swoją wiedzę, ale mieli okazję nauczyć się współpracy w grupie, wzajemnej pomocy, zarażali się ciekawością świata, stawali się odpowiedzialni, aktywni i dumni z odnoszonych przez siebie sukcesów. Dokonania uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt stały się atrakcyjne dla reszty społeczności szkolnej, dlatego udało się zorganizować zajęcia otwarte dla wszystkich.

W roku szkolnym 2021/22 kontynuacją „podróży w wielki świat” stała się realizacja innowacji pedagogicznej z uczniami i uczennicami klas 1-3 ze spektrum autyzmu oraz afazją. Jej głównym założeniem jest wspieranie uczniów i uczennice w podnoszeniu wiedzy i kompetencji związanych z budową i programowaniem robotów, rozwijanie zdolności posługiwania się technologią komputerową, rozwój logicznego myślenia, pomysłowości, sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej, a także ich rozwój społeczny. Zajęcia uwzględniają podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i są jej rozszerzeniem.

Realizacja projektu wynika z przeświadczenia nauczycieli i nauczycielek, że umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania jest cenną kompetencją przyszłości. Zajęcia z programowania są efektywne, ponieważ uwzględniają poszczególne etapy rozwoju uczniów. Są dostosowane do ich możliwości, potrzeb i opanowanych już umiejętności. Konstruowanie i programowanie jest zajęciem, w którym uczniowie i uczennice bardzo chętnie uczestniczą, a poprzez zabawę najłatwiej przyswajają wiedzę. Pomagają też dzieciom w odnalezieniu się w grupach społecznych i ćwiczeniu kompetencji społecznych, które w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu i afazją są zaburzone.

Uczestnicząc w ogólnopolskich projektach, takich jak „CodeWeek” czy „Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować” dzieci kodują, budują, programują roboty. W nauce pomagają im również ćwiczenia i gry interaktywne z wykorzystaniem aplikacji takich jak: Wordwall, Learning Aaps, Quizizz, Kahoot, Plickers, QR, QUIVER, Padlet, oraz narzędzia edukacyjne: Eduelo, E–podręczniki, Genially i wiele innych.

Większość grona pedagogicznego została również przeszkolona z wykorzystania TIK, co otworzyło nauczycieli i nauczycielki na wiele nowatorskich rozwiązań, usprawniło pracę i wzbogaciło warsztat. Dzięki tym działaniom udało się uatrakcyjnić zajęcia, zaangażować uczniów i uczennice, rozbudzić ich motywację i osiągnąć, czasami w niekonwencjonalny sposób, założone cele edukacyjne i wychowawcze.

Anna Nowicka – koordynatorka projektów, programów, innowacji oraz przewodnicząca zespołu TIK w szkole, opisując swoje doświadczenia z wdrażania TIK podkreśla: „Podążając za myślą Walta Disneya, że dokonywanie rzeczy niemożliwych to niezła zabawa, uważam, że poprzez wykorzystanie technologii w nauczaniu udało nam się zdobyć góry, świetnie się przy tym bawiąc. „Dodatkowe moce”, które posiadają nasi podopieczni pozwoliły im wznieść się na najwyższe szczyty. Można powiedzieć, że każdego dnia robią krok, aby zdobyć swój Mount Everest, zaskakując przy tym nas i siebie samych!”

Link:

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00