cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt ,,Lekcja:Enter”

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 – 2023, w tym czasie ze szkoleń skorzysta ponad 75 000 nauczycieli.

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

O szkoleniach

Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

 • prowadzić lekcje, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom,
 • odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
 • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
 • urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
 • tworzyć własne treści cyfrowe.

Szkolenia są prowadzone w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej

Nauczyciele 4 grup przedmiotowych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE ARTYSTYCZNE

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

Nauczyciele informatyki

REALIZACJA DWÓCH PIERWSZYCH CELÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Celem szkolenia „Lekcja:Enter!” dla nauczycieli informatyki jest ich przygotowanie do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

Zgłoś się do projektu

Szkolenia w ramach ścieżki „Lekcja:Enter.zip!” prowadzone są przez realizatorów szkoleń, wyłonionych w konkursach grantowych. W każdym województwie wybrane organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe, prowadzą szkolenia z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

Nauczyciele i nauczycielki zgłaszają się samodzielnie, na terenie województwa, w którym znajduje się szkoła

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Ze względu na sytuację pandemii szkolenia prowadzone są także online

Jak skorzystać ze szkoleń?

W każdym województwie za szkolenia odpowiedzialni są Realizatorzy. Szkolenia odbywają się na tych samych zasadach, a trenerzy przygotowywani są według jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.

województwo dolnośląskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

województwo kujawsko-pomorskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

województwo lubelskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

3. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

województwo lubuskie

 1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

województwo łódzkie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

województwo małopolskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

województwo mazowieckie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

województwo opolskie

 1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST
 2. Fundacja Kuźnia Talentów

województwo podkarpackie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

3. Fundacja Kuźnia Talentów

4. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

województwo podlaskie

 1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

województwo pomorskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

województwo śląskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

województwo świętokrzyskie

 1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

województwo warmińsko-mazurskie

 1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

województwo wielkopolskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

województwo zachodniopomorskie

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Polska