cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt „NAME: New Actions For Migrants Women” – Cypr, Dania, Włochy, Litwa, Hiszpania

„NAME: New Actions For Migrants Women” to projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany w 5 krajach europejskich: Dania, Litwa, Włochy, Hiszpania i Cypr. Projekt, który rozpoczął się i zakończył w maju 2022 roku, skierowany jest do kobiet ze środowisk migracyjnych oraz wszystkich imigrantów ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Koordynowany przez duńską firmę „CLAVIS sprog & competence”, projekt oferuje platformę internetową z programem szkoleniowym oraz innymi cyfrowymi narzędziami i zasobami, Internetowy Katalog Metodyczny JobPackage oraz internetowe narzędzie samooceny, które można wykorzystać do oceny własnego zrozumienia prawa pracy, narzędzi cyfrowych, specyfiki kulturowej itp.

Informacje ogólne i cele

Ogólnym celem jest poprawa i zwiększenie możliwości zatrudnienia, samowystarczalności oraz bezpiecznego i niezależnego życia codziennego w ramach równego obywatelstwa dla imigrantek w Europie. Celem platformy internetowej jest zapewnienie migrantkom odpowiednich narzędzi e-learningowych i cyfrowych, a także narzędzi wspierających ocenę.

Szkolenie składa się z 6 modułów, które pomagają w różnych zestawach umiejętności (osobistych, świadomości zdrowotnej, pracy) oraz jednego modułu poświęconego wyłącznie umiejętnościom cyfrowym. W module poświęconym umiejętnościom cyfrowym, kobiety ze środowisk migracyjnych mają okazję rozwinąć swoje umiejętności w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, aby wspierać integrację społeczną i pomóc w znalezieniu lepszej pracy. Moduł ten podkreśla również, jak bardzo technologie cyfrowe stały się częścią codziennego życia: oraz że kompetencje cyfrowe są potrzebne do współpracy, robienia zakupów, zarządzania administracją lub uczestniczenia w życiu społecznym.

Internetowy Katalog Metodyczny JobPackage jest przyjaznym dla użytkownika i operacyjnym katalogiem, którego celem jest przekazanie idei stojących za holistycznym podejściem.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Katalog jest innowacyjnym podejściem, które opiera się na partnerstwie i współpracy międzysektorowej pomiędzy zakładami pracy, urzędami pracy, władzami społecznymi i zdrowotnymi, instytucjami edukacyjnymi i wolontariuszami. Szeroki krąg partnerów z całej Europy i optymalny poziom współpracy poprawił również rozpowszechnienie inicjatywy, przyczyniając się do jej sukcesu.

W pakiecie Jobpackage zastosowano podejście holistyczne: narzędzie samooceny monitoruje i ocenia poprawę umiejętności zawodowych i kompetencji cyfrowych kobiet, a także program szkoleniowy. Jest to dobry zasób, który pozostaje dostępny po zakończeniu projektu i może być przydatny dla zainteresowanych stron, decydentów, przedstawicieli branży i naukowców.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Cypr, Dania, Włochy, Litwa, Hiszpania
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
04/06/2016 00:00
Data zakończenia:
01/05/2022 00:00