cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt OdigO – Laponia (Finlandia)

OdigO: ” Umiejętni Projekt „The Skillful Tutors of Adults’ and Aging Population’s Digital Competences to Lapland” (OdigO) jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska Północnej Ostrobothni (ELY) (2021-2023).

Różne zainteresowane strony również umożliwiły tę inicjatywę – od praktyków w zakresie umiejętności korzystania z mediów i edukacji, po osoby pracujące w edukacji dorosłych, członków sektora publicznego, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Projekt ma na celu promowanie środowiska edukacji w zakresie umiejętności korzystania z mediów, poprawę procesu transformacji cyfrowej w Finlandii i znalezienie rozwiązań dla tych, którzy pozostają w tyle cyfrowym.

Informacje ogólne i cele

Projekt ma również na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Laponii w zakresie wspierania umiejętności cyfrowych osób dorosłych i starzejących się populacji. W tym celu określono 3 cele i działania: zaprojektowanie modułu studiów online, wspólnie wdrożonego przez 2 uczestniczące uniwersytety, aby skupić się na poradnictwie, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe dla dorosłych. W ramach projektu stworzono również serię webinariów i krótkich filmów dostępnych dla każdego, które mogą być wykorzystane przez organizatorów szkoleń w ich własnych treściach, a także przez osoby pracujące z dorosłymi lub starzejącymi się populacjami w sektorze publicznym/kulturalnym.

Finlandia zajmuje 1. miejsce w kategorii Kapitał Ludzki w DESI 2022: ale włączenie cyfrowe osób starszych jest nadal dużym wyzwaniem. Osoby powyżej 74 roku życia nie są uwzględniane w statystykach Eurostatu. Obawy dotyczące integracji osób starszych w coraz bardziej cyfrowym świecie podzielają agencje rządowe różnych szczebli w Finlandii, dostawcy usług internetowych, uniwersytety, stowarzyszenia społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

OdigO to skuteczne międzysektorowe podejście do współpracy pomiędzy uniwersytetami w Finlandii, realizowane we współpracy z różnymi ekspertami i organizacjami pozarządowymi. Program online dla seniorów jest oparty na świadomych badaniach wynikających z udanej współpracy i jest dostępny dla każdego zainteresowanego tematem. Kurs jest włączony do kilku modułów programu studiów i otwarty dla wszystkich studentów w ramach kształcenia ustawicznego i nieformalnego.

Zwiększona współpraca aktywnych interesariuszy i partnerów wsparła również kilka programów mających na celu szkolenie kompetencji cyfrowych osób pracujących w edukacji, kulturze, usługach społecznych i zdrowotnych. Projekt opiera się na założeniu, że to właśnie nauczyciele i pracownicy tych obszarów zajmują kluczowe pozycje w rozwijaniu kompetencji cyfrowych osób, z którymi pracują.

Produkty projektu zostały ponownie wykorzystane i dostosowane do aktualnych materiałów edukacyjnych i mogą być łatwo replikowane, przenoszone i modyfikowane w celu dopasowania do innych grup docelowych i kontekstów. Na Uniwersytecie Laponii materiały szkoleniowe zostały włączone do studiów pedagogicznych nauczycieli i oferty kształcenia ustawicznego. W Lapońskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych moduł studiów online jest wdrażany jako część profilowania społecznego i opieki zdrowotnej oraz studiów fakultatywnych, a także jako część praktycznego szkolenia w zakresie edukacji opieki nad osobami starszymi.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane, Obsługa i użytkowanie komputerów, Pomoc społeczna i poradnictwo
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Finlandia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/09/2021 00:00
Data zakończenia:
01/06/2023 00:00