cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt „Quest – Spacer po dnie triasowego morza” – Jaworzno

„Mówią o nas „nauczyciele z powołaniem” ponieważ staramy się „z duchem czasu” odnaleźć najlepsze metody i środki, by dotrzeć do ucznia.”

Rewolucja cyfrowa zmienia wszystkie dziedziny życia, w tym także edukację. Przez ostatnie półtora roku m.in. za sprawą pandemii i miesięcy edukacji zdalnej w szkołach pojawiło się wiele pomysłów i konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak wdrażać technologie w edukacji i jak aktywnie angażować uczniów i uczennice w proces uczenia się przy wsparciu TIK. Szkoła w Jaworznie wdrożyła grę terenową promującą region – projekt aktywizujący, rozwijający pasję do nauki, ciekawość świata, odpowiedzialność za uczenie się i dający poczucie, że zdobywana wiedza szkolna przekłada się na działania w praktyce, a jej efekty są doceniane publicznie i codziennie wykorzystywane przez turystów i wycieczki szkolne.

W Jaworznie stworzono quest – grę terenową w formie papierowej i aplikacji „Questy – Wyprawy Odkrywców” https://www.questy.com.pl. Gra stanowi alternatywną formę spędzania czasu, łącząc rekreację z edukacją i obejmując wiedzę z zakresu historii, kultury oraz walorów krajobrazowych regionu. Jest przeznaczona dla wszystkich niezależnie od wieku. Bezpośrednio angażuje uczestników gry, którzy mogą współtworzyć trasę i aktywnie odkrywać kulturę i przyrodę regionu.

Quest jest fabularną zagadką, wierszowanym zadaniem mającym na celu poznanie Ośrodka  Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie z jego licznymi skamieniałościami. Wykorzystując bezpłatną aplikację mobilną Questy – Wyprawy odkrywców na telefonie, tablecie każda osoba ma możliwość rozwiązania zagadki, kierując się wytycznymi w oparciu o geolokalizację i poznaną wiedzą. Trasa questa pozwala na wędrówkę pośród pięknej przyrody, skał, łąk, pastwisk. Na końcu drogi odkrywców czeka skarb – pieczęć, której odbicie potwierdza przebycie trasy. „Odkrywcy” mogą zbierać do paszportu odkrywcy pieczęci w całej Polsce, za które otrzymują odznaki PTTK i programu Questy – Wyprawy Odkrywców. 

Pomysł na quest zrodził się po diagnozie potrzeb uczniów, z której wynikało, że uczniowie i uczennice chcą spędzać czas w sposób kreatywny, ciekawy, aktywny, angażując ich potencjał fizyczny i intelektualny przy wykorzystaniu środków TIK.

Poszerzenie wiedzy na temat „małej Ojczyzny”, oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości to niektóre z celów przedsięwzięcia w Jaworznie. Dodatkowo odkrywanie nieznanych miejsc, historycznych, krajobrazowych w formie zabawy, kształcenie właściwych postaw społecznych poprzez współpracę w zespole wypracowywano dzięki posługiwaniu się sprzętem multimedialnym – smartfonami, tabletami, jak również mapą i kompasem. Uczestnictwo w zabawie doskonaliło też umiejętność czytania ze zrozumieniem, by po rozwiązaniu zagadki otrzymać hasło końcowe prowadzące do skarbu. Niewątpliwie nauczyciele i nauczycielki z Jaworzna stali się pionierami w dziedzinie questowych gier terenowych. Uczniowie i uczennice tworzący projekt wykazywali się kreatywnością i przedsiębiorczością, zyskali wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Każda osoba odwiedzająca miejsce gry zapamiętała je na swój własny sposób.

Twórcy questa w Jaworznie uważają, że najskuteczniejsza edukacja i poznawanie odbywa się poprzez osobiste doświadczenie. Dodając do tego elementy zabawy i poszukiwania skarbu można wypracować gotową receptę na sukces.

Koordynatorzy/Koordynatorki projektu:

Tomasz Nowak, Donata Dzimińska-Bizub, Katarzyna Kałdos

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie

Linki do multimediów w sieci:

GEOsfera. Spacer po dnie triasowego morza – Questy – Wyprawy odkrywców

Pierwszy Quest w Jaworznie już oficjalnie otwarty! | Jaworzno – Portal Społecznościowy – jaw.pl

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00