cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt „Szkoła nowych możliwości”

„Projekt „Szkoła nowych możliwości” polegający na kompleksowym wdrożeniu TIK w placówce w Płocicznie-Tartak, odpowiedział na potrzeby nauczycieli i nauczycielek innych przedmiotów niż informatyczne w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Pedagodzy wzbogacili swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności. Jednak najważniejszą grupą, która zyskała są uczniowie i uczennice, którym technologia od dawna towarzyszy w codziennym życiu. Dzięki zmianom, jakie zaszły, szkoła nie tylko przybliżyła się do świata uczniów, ale też będzie pomagała im lepiej się po tym świecie poruszać”.

Od 2019 roku szkoła realizuje kompleksową strategię wdrażania TIK. Obejmuje ona zarówno podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, systematyczne rozwijanie wyposażenia szkoły w narzędzia umożliwiające korzystanie z TIK oraz wykorzystanie TIK w nauczaniu. We wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań bierze udział cała społeczność szkolna. Dyrekcja widząc zainteresowanie uczniów i uczennic nowymi technologiami wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami opracowała długofalowy plan działań. Powołano koordynatora rozwoju TIK w szkole, zespół do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych i ustalono, za co są odpowiedzialni konkretni nauczyciele i nauczycielki (szkolenia, pomysły, innowacje, fanpage, promocja w mediach). W realizację planu włączono też Radę Rodziców, która współfinansuje wdrażanie TIK w szkole.

Najważniejsze elementy wdrażania TIK:

  1. Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek: tylko w 2020/2021 roku nauczyciele i nauczycielki ze szkoły wzięli udział w 18 różnorodnych szkoleniach związanych z TIK. Jeżeli szkolenie skierowane było do pojedynczych osób, to następnie w zespołach oddziałowych (funkcjonują takie 3 w szkole) dzielili się oni wiedzą z innymi. Udział w inicjatywach zorientowanych na podnoszenie umiejętności w zakresie korzystania z TIK przez nauczycieli i nauczycielki przełożył się też na kolejne pomysły i inicjatywy związane z wykorzystaniem technologii. Pojawiły się m.in. projekty edukacyjne, w tym projekty międzynarodowe. Został wdrożony model mentoringu dając pracownikom i pracowniczkom szkoły stały system wsparcia.
  1. Wyposażenie szkoły: począwszy od 2019 w szkole pozyskano wiele pomocy do nauki z wykorzystaniem technologii. Powstała nowoczesna pracownia językowa (2020), sala doświadczania świata (2020). Do każdej klasy zakupiono monitory i tablice interaktywne. W ramach konkursu #OSEWyzwanie wygrano dwie mobilne pracownie komputerowe. Z różnych środków zakupiono także m.in. mikrokontrolery, stacje lutownicze, zestawy do kodowania dla najmłodszych, tablety graficzne i LCD, roboty edukacyjne, zestawy do IoT, okulary VR i drukarkę 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie mTalent do wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiono także specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci oraz stworzono interaktywną salę „doświadczania świata” pozwalającą na pracę sensoryczną z nimi.
  1. Wykorzystanie TIK w nauczaniu: dzięki mobilnym pracowniom i specjalistycznym programom multimedialnym nauczyciele i nauczycielki mogą systematycznie rozwijać ofertę zajęć z wykorzystaniem technologii. Na większości lekcji wykorzystywane są laptopy, tablety i monitory interaktywne. Wprowadzono do planu zajęć edukacyjne gry, robotykę, automatykę, grafikę komputerową. Dzięki projektom unijnym uczniowie i uczennice mają też do wyboru kilka różnych zajęć dodatkowych z wykorzystaniem TIK.

Wykorzystanie technologii wpłynęło na zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic udziałem w różnorodnych konkursach, w których uzyskują oni nagrody i wyróżnienia. Nauczyciele i nauczycielki coraz częściej wykazują się inicjatywą, aby na bieżąco doszkalać się i pokazywać innym, że nawet w przypadku niewielkiej szkoły, z powodzeniem można wdrażać technologie w edukacji.

Projekt „Szkoła nowych możliwości” koordynuje dyrektor Katarzyna Gałaszewska oraz nauczyciel informatyki Damian Marek Sołtysiuk

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Polska
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
30/11/2022 00:00