cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Projekt „Women4IT” – Łotwa

W czerwcu 2022 roku, 53 młode kobiety ukończyły program szkoleniowy Women4IT zorganizowany przez Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (LIKTA), w ramach którego młode kobiety w wieku 18-29 lat, które jednocześnie nie były zatrudnione ani nie kształciły się (NEET), miały możliwość nauczenia się jednego z ośmiu profili zawodowych pracy cyfrowej i otrzymania wsparcia w rozwoju kariery.

Program szkoleniowy Women4IT na Łotwie jest realizowany przez LIKTA we współpracy z Państwową Agencją Zatrudnienia (NVA) i miał na celu zaoferowanie kobietom w każdym wieku, ale szczególnie młodym kobietom, przestrzeni do nauki, udziału w dniach kariery oraz uczestnictwa w seminariach i warsztatach dotyczących budowania kariery. Trzeci i ostatni etap projektu rozpoczął się w marcu 2022 roku, oferując uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej w 1 z 3 najbardziej poszukiwanych profili cyfrowych – w ciągu 3 miesięcy. Najpopularniejszym profilem zawodowym okazał się Tester Systemów Informatycznych – 20 uczestników zaznaczyło ją jako preferowaną. Kolejnych 18 uczestników zagłosowało na Specjalistę ds. mediów cyfrowych, a 14 uczestników wybrało profil Koordynatora projektu.

Realizacja szkoleń i działań projektowych online umożliwiła kobietom z całej Łotwy udział w programie, zapewniając w ten sposób regionalną równość i wsparcie. Należy zauważyć, że doradcy zawodowi SEA byli aktywnie zaangażowani w informowanie uczestników, a 67% absolwentów kursu zostało zachęconych do ubiegania się o program szkoleniowy bezpośrednio przez specjalistów SEA. Z drugiej strony, chęć zdobycia nowych i aktualnych umiejętności oraz możliwość zmiany kariery zawodowej na informatyczną były wymieniane jako główne powody, dla których młode kobiety zgłosiły się do projektu.

Podejście do nauki i wyniki

Aby lepiej wybrać kierunek studiów i profil zawodowy, którego będą się uczyć, kobiety przed rozpoczęciem kursu oceniły swoje dotychczasowe umiejętności cyfrowe i przydatność do różnych profili zawodowych, korzystając z testów dostosowanych do potrzeb. Testy, które można znaleźć na platformie cyfrowej, zostały stworzone przez LIKTA w ramach międzynarodowych partnerstw na rzecz Women4IT. Platforma ta udostępnia nie tylko testy samooceny, ale także infografiki i opisy każdego profilu zawodowego, dzięki czemu każda zainteresowana osoba ma możliwość zapoznania się z obowiązkami zawodowymi w każdym profilu zawodowym, jakimi umiejętnościami należy zarządzać i jakie cechy trzeba posiadać. Po dokonaniu wyboru uczestników, młode kobiety rozpoczynały trzymiesięczny program szkoleniowy w zakresie wybranego profilu.

Programy szkoleniowe zostały opracowane we współpracy z ekspertami branżowymi i pracodawcami wraz z innymi międzynarodowymi partnerami projektu. Jako ważny atut uczestnicy wskazali doświadczenie zawodowe trenerów i możliwość dzielenia się najnowszymi praktycznymi doświadczeniami z branży. Uczestnicy szczególnie zwracali uwagę na możliwość nauki online i z dowolnego miejsca: „Nowoczesny styl nauczania pokazał, że nauka online jest również wartościowa. Naprawdę się tego nauczyłam, a nie, że tylko przeczytałam coś w sieci. Mogłam się uczyć z każdego miejsca, a jeśli coś było w pełni zrozumiałe- obejrzeć nagranie”. 77 % absolwentów uznało, że szkolenie poprawi ich perspektywy zawodowe i pozycję na rynku pracy, natomiast 94 % absolwentów poleciłoby ten program szkoleniowy innym osobom.

Działania wspierające karierę zawodową

Równolegle do szkoleń, uczestnicy mieli możliwość otrzymania wsparcia w znalezieniu pracy po zakończeniu szkolenia. Przez cały okres szkolenia uczestnicy pracowali indywidualnie z mentorem, który pomagał lepiej przygotować się do zatrudnienia, a także uczestniczyli w seminariach empowerment, podczas których profesjonaliści z branży dzielili się swoimi doświadczeniami i doradzali młodym kobietom, jak rozpocząć karierę w zawodach cyfrowych. Zorganizowano łącznie 9 seminariów mentorskich, na których poruszano różne tematy związane z rozwojem osobistym i rozwojem kariery, takie jak świadomość swoich celów, tożsamość cyfrowa, możliwości uczenia się przez całe życie, strategie poszukiwania pracy, porady dotyczące CV i profilu na LinkedIn itp. Uczestnicy seminariów empowermentowych wskazali „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?” jako najbardziej wartościowe seminarium, nie tylko dostarczające praktycznych porad i technik, ale także inspirujące do pokonywania lęków. Uczestnicy wskazali, że regularne nieformalne spotkania z innymi uczestnikami, mentorami i inspirującymi mówcami, pomogły podtrzymać motywację podczas studiów, zachęciły do „wyjścia ze swojej strefy komfortu” i zainspirowały do większej własności własnej kariery. Uczestnicy docenili dostępność mentora i bezpieczne środowisko do zadawania pytań, a także społeczność i nowe kontakty wynikające z kursu edukacyjnego. 90% uczestniczek poleciłoby również te seminaria innym młodym kobietom, które chciałyby rozpocząć karierę w branży IT.

Seminaria Empowerment zostały zorganizowane we współpracy z profesjonalistami z branży i doradcami zawodowymi Państwowej Agencji Zatrudnienia. Uczestnicy podkreślali następujące główne korzyści z warsztatów empowermentowych:

  • „Zdobyłem większą wiedzę na temat tego, jak dokonywać lepszych wyborów w mojej karierze”.
  • „Mam lepsze zrozumienie strategii poszukiwania pracy”.
  • „Czuję się bardziej pewny swoich celów i sposobów ich osiągania”.
  • „Jestem bardziej świadomy swoich mocnych i słabych stron”.
  • „Zyskałam lepsze zrozumienie możliwości i wyzwań na dzisiejszym rynku pracy”.
  • „Warsztaty pozwoliły mi współpracować z innymi młodymi kobietami w bezpiecznym środowisku”.

Uczestniczki miały również możliwość wzięcia udziału w Career Info Days, organizowanych we współpracy z firmami z branży i dających możliwość poznania codzienności wybranego zawodu. Dni informacyjne odbywały się online i wzięło w nich udział łącznie ponad 50 dziewczyn, które chciały poznać codzienność, zadania, wady i zalety, wynagrodzenie, możliwości rozwoju i wyzwania związane z danym obszarem zawodowym. Podczas dni informacyjnych kariery uczestniczyli przedstawiciele SIA TestDevLab, If P&C Insurance, Ośrodka Innowacji Naukowo-Edukacyjnych (ZIIC) Urzędu Edukacji miasta Liepāja, Łotewskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, SIA Tet, SIA TVNET Grupa i Łotewskiego Stowarzyszenia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (LIKTA).

Dalsze zasoby

Aby promować zaangażowanie młodych kobiet w prace cyfrowe, w ramach projektu stworzono kilka narzędzi, które są również dostępne dla szerszej publiczności na platformie projektu:

  • Osiem profili zawodów cyfrowych
  • Narzędzie do profilowania – Testy oceny wiedzy i umiejętności
  • Mapy drogowe szkoleń
  • Zestaw narzędzi do zatrudnienia

Zestaw narzędzi do zatrudnienia przeznaczony jest zarówno dla młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć karierę w sektorze IT i cyfrowych zawodach, jak i dla firm i instytucji chcących zatrudnić takich młodych ludzi.

Z pakietem narzędzi Zatrudnienie można zapoznać się tutaj.

Projekt Women4IT (nr 2017-1-094) jest realizowany w dziewięciu krajach europejskich od 2019 roku, natomiast na Łotwie odbyły się szkolenia w pięciu obszarach profili cyfrowych: testera systemów informatycznych, analityka danych, specjalisty ds. mediów cyfrowych, inspektora ochrony danych oraz koordynatora projektu. Program szkoleniowy na Łotwie ukończyło 177 młodych kobiet. Z badania przeprowadzonego wśród uczestników wynika, że ponad 75% uczących się osób po ukończeniu programu rozpoczęło pracę w sektorze cyfrowym zarówno w sektorze IT, jak i poza nim.

Działania szkoleniowe i doradcze na Łotwie są organizowane w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego „Women4IT” (nr 2017-1-094), finansowanego w ramach programu Youth Employment Programmed Fundacji Norweskiej, Islandzkiej i Liechtensteinu, którego celem jest promowanie udziału młodych kobiet w zawodach związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i pracami cyfrowymi.

#Women4IT #womenintech #WomenInSTEM #digitalskills

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Belgia, Grecja, Irlandia, Łotwa, Litwa, Malta, Hiszpania, Rumunia, Norwegia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/09/2018 00:00
Data zakończenia:
31/01/2022 00:00