cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Rails Girls – Bułgaria

Rails girls to dwudniowe darmowe warsztaty skierowane do kobiet z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w dziedzinie programowania i technologii. Celem programu jest wprowadzenie jak największej liczby kobiet do branży w dużej mierze zdominowanej przez mężczyzn.

W tym roku projekt miał swoją 14 edycję (w Sofii). Przez 14 lat adaptacja tej międzynarodowej inicjatywy wnosiła wiele do przestrzeni cyfrowej w Bułgarii.

Informacje ogólne i cele

Projekt prezentuje udane podejście i szkolenia, które wprowadziły wiele kobiet, wcześniej niezdecydowanych, do sfery programowania i technologii. Projekt promuje głównie 3 z 4 filarów Koalicji Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia. Rails Girls głównie kładzie nacisk na umiejętności cyfrowe dla wszystkich kobiet, ponieważ w tej dziedzinie istnieje zbyt duża mniejszość. Głównym promotorem wydarzenia jest skupienie się na edukacji – wydarzenie mocno wspiera transformację nauczania i uczenia się umiejętności cyfrowych poprzez stworzenie dobrego środowiska do wejścia w sferę cyfrową.

Mniej dominujący jest nacisk na umiejętności cyfrowe dla siły roboczej i specjalistów ICT, ponieważ dobre praktyki w większości polegają na dołączeniu osób, które nie miały wcześniej doświadczenia w tej dziedzinie. Jednakże, mając na uwadze główny cel, jakim jest wprowadzenie większej liczby osób w tę dziedzinę, w dłuższej perspektywie projekt w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju i rozszerzenia sfery umiejętności cyfrowych w kraju, w którym jest praktykowany.

W regionie, a w pewnym stopniu także w części Unii Europejskiej, pomimo kilku ostatnich zmian w polityce, nadal istnieje duża rozbieżność między liczbą mężczyzn i kobiet w niektórych sektorach. Biorąc pod uwagę, że technologia i programowanie są jednymi z najszybciej rozwijających się, rola kobiet powinna być promowana, nie tylko dlatego, że przynosi to równość, ale także dlatego, że promuje to więcej ludzi do dołączenia do sektora, tym samym rozszerzając go i dając nowe możliwości w cyfrowym krajobrazie.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Inicjatywa jest tak udana ze względu na podejście: przyjazne i inspirujące środowisko, jak również możliwości, które w nim występują, zachęcają coraz więcej kobiet do przyłączenia się do inicjatywy. Jedną z najbardziej korzystnych rzeczy jest czas trwania: ludzie nie muszą zapisywać się na kurs, który trwa miesiącami, ale zamiast tego poświęcają niewielką część swojego czasu i dają szansę nowemu zajęciu, którego zawsze chcieli spróbować.

Ponadto, do tej pory projekt ten przeprowadził 14 edycji wydarzenia w stolicy Bułgarii, Sofii, 2 w Warnie, 1 w Burgas i 1 we Vratsa.  Projekt ten został dobrze opisany w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, dając więcej niż wystarczające informacje dotyczące jego praktyki. Celem inicjatywy nie jest prowadzenie szczegółowego kursu programowania; ma ona raczej służyć jako wstępny etap, który kobiety zainteresowane dziedziną cyfrową mogą wykorzystać, aby uzyskać lepszą perspektywę i zacząć programować.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Nauka o kształceniu, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Bułgaria
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/12/2013 00:00