cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Ramy e-Kompetencji (e-CF)

Europejskie ramy e-kompetencji (e-CF) zostały opracowane w ramach procesu współpracy między ekspertami i zainteresowanymi stronami z wielu różnych krajów w ramach warsztatów CEN na temat umiejętności ICT i są obecnie utrzymywane przez Komitet Techniczny CEN 428 „Profesjonalizm ICT i kompetencje cyfrowe”.

E-CF zapewnia wspólny język opisujący wymogi w zakresie kompetencji, umiejętności i wiedzy specjalistów i organizacji w dziedzinie ICT na pięciu poziomach biegłości. Jego celem jest zaspokajanie potrzeb osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych organizacji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Zaawansowany, Ekspercki
Dziedziny: Programy i kwalifikacje ogólne, bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Unijna
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
03/06/2009 00:00
Data zakończenia:
01/06/2022 00:00