cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

ReDI Szkoła Integracji Cyfrowej – Dania, Niemcy, Szwecja

ReDI Szkoła Integracji Cyfrowej jest szkołą programowania o charakterze non-profit dla mieszkańców i nowicjuszy bez dostępu do edukacji cyfrowej, z kilkoma lokalizacjami w Niemczech, Danii i Szwecji. Nazwa szkoły pochodzi od “readiness” (gotowości) i “digital integration” (integracji cyfrowej).

Szkoła powstała z idei, że każdy człowiek ma prawo (i powinien mieć możliwość) żyć w pełni swojego potencjału. Jednocześnie szkoła walczy ze stereotypami dotyczącymi nowo przybyłych do Europy, pomagając im budować, przekazywać i poszerzać kwalifikacje i umiejętności w gospodarce cyfrowej oraz wspierać ich w poszukiwaniu pracy w unijnych start-upach i firmach technologicznych.

Informacje ogólne i cele

Szkoła Integracji Cyfrowej wystartowała w 2015 roku i uruchomiła swoje pierwsze szkolenia w następnym roku. Od tego czasu szkoła oferuje co roku różne kursy – od podstaw ICT po bardziej zaawansowane kursy w zakresie konkretnych technologii cyfrowych, mając na celu zapewnienie jak najlepszej edukacji osobom najbardziej potrzebującym.

Semestr trwa 3-4 miesiące (w niepełnym wymiarze godzin), a nauczyciele są wolontariuszami ekspertami w dziedzinie technologii. W ofercie znajdują się 4 główne klastry programów:

  • Digital Career Program – studenci uczestniczą w 4-miesięcznym programie z zazwyczaj dwoma tygodniowymi zajęciami, prowadzonymi przez wolontariuszy. Kursy są bezpłatne.
  • Digital Women Program – program ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet poprzez pomoc w rozwijaniu ich umiejętności cyfrowych i integracji z lokalnym społeczeństwem i rynkiem pracy.  Nauczycielami są doświadczeni profesjonaliści, poświęcający swój czas co tydzień.
  • Digital Youth Program – dla osób w wieku od 18 do 30 lat. Kurs odbywa się w języku niemieckim lub duńskim.
  • Kids Program – ReDI School współpracuje z ambasadą PxP, aby wzmocnić pozycję dzieci i młodzieży w niekorzystnej sytuacji.

Ponadto uczniowie otrzymują dostęp do dużej liczby warsztatów, sieci zawodowych, szkoleń zawodowych oraz konferencji, warsztatów kariery, wizyt w firmach, pośrednictwa pracy itp. Celem jest zaoferowanie sieci wsparcia również po ukończeniu studiów: składającej się z liderów technologicznych, absolwentów i uczniów, umożliwiającej im tworzenie możliwości i udzielanie głosu.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Od momentu rozpoczęcia działalności jeszcze w 2015 roku, ReDI przeszkoliło ponad 5.000 uczniów z ponad 50 narodowości z pomocą 1.000 nauczycieli-wolontariuszy i około 100 firm partnerskich. Jest certyfikowany zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie akredytacji i zatwierdzania promocji zatrudnienia (AZAV) i otrzymał wiele nagród, w tym uznanie przez Financial Times jako jedną ze 100 najbardziej innowacyjnych inicjatyw w Europie.

Współzałożycielka Anne Kjær Bathel (z domu Riechert) została nazwana „Encourager of the Year” przez Handelsblatt w 2018 roku i otrzymała niemiecką nagrodę Start-up Award jako „Female Social Entrepreneur of the Year” w 2020 roku. Pierwotnie założony w Berlinie, ReDI ma dziś biura w całych Niemczech i rozszerzył się, aby zaoferować programy również w Danii i Szwecji.

Każdego roku angażuje się ponad 200 wolontariuszy z ponad 100 firm, dzięki czemu sieć ReDI jest wciągającym sukcesem i zachęca coraz więcej osób do rozpoczęcia kariery. Sieć wsparcia kariery ReDI wypełnia również lukę pomiędzy firmami poszukującymi talentów, a osobami poszukującymi pracy i pomaga uczącym się stać się pewnymi siebie graczami w świecie pracy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy, Umiejętności cyfrowe dla profesjonalistów, Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Umiejętności osobiste i rozwój osobisty, Umiejętności zawodowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Lokalna
Zasięg geograficzny: Dania, Niemcy, Szwecja
Typ finansowania: Publiczno-prywatne
Data rozpoczęcia:
05/05/2016 00:00