cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Rozwój kompetencji cyfrowych dla dorosłych – Węgry

„Rozwój kompetencji cyfrowych dla dorosłych” to projekt krajowy zainicjowany przez rząd Węgier w lipcu 2015 r. Projekt był realizowany w ramach Programu GINOP, w ramach partnerstwa między: Narodowym Urzędem Kształcenia Zawodowego i Szkolenia i Edukacji Dorosłych (NSZFH), Rządową Agencją Rozwoju Technologii Informacyjnych (KIFÜ) oraz Ministerstwo Gospodarki Narodowej (NGM), następnie zastąpione przez Ministerstwo Innowacji i Technologii (ITM). Program został w pełni sfinansowany przez Unię Europejską i zakończył się w październiku 2021 r. 

Informacje ogólne i cele

Celem tego projektu szkoleń cyfrowych jest zmniejszenie luki cyfrowej poprzez poprawę umiejętności cyfrowych. Projekt został uruchomiony 1 lipca 2015 r. Całkowita kwota dostępna w ramach dotacji wynosi 22,9 mld forintów, co stanowi 100% środków unijnych. Projekt realizowany jest w ramach (GINOP) w ramach partnerstwa konsorcyjnego. Do konsorcjum dołączyła 17 marca 2020 roku firma The Digital Prosperity Nonprofit Ltd. Projekt był realizowany od lipca 2015 roku do października 2021 roku.

Główną grupą docelową byli defaworyzowani i cyfrowo nisko wykwalifikowani dorośli, czyli osoby najbardziej potrzebujące cyfrowego upskillingu. Przez cały okres trwania projektu oferowano kilka programów szkoleniowych, przy czym materiały do nauki, zasoby itp. były dostępne i udostępniane za darmo. Programy były realizowane na różnych poziomach – od początkującego do bardziej zaawansowanego. Tematy obejmowały:

  • Podstawowe umiejętności cyfrowe: korzystanie z mało zaawansowanych narzędzi cyfrowych, Internetu czy wysyłanie i odbieranie e-maili;
  • Bardziej zaawansowane umiejętności cyfrowe: wysyłanie wiadomości e-mail, Internet lub korzystanie z narzędzi cyfrowych;
  • Korzystanie z narzędzi cyfrowych: rozwiązania w chmurze, wspólne kalendarze online, zarządzanie e-administracją;
  • Zajęcia z zakresu umiejętności korzystania z danych: jak bezpiecznie pobierać zasoby z Internetu, rozwiązania cyfrowe pozwalające na poprawę umiejętności korzystania z danych oraz wpływ automatyzacji.

Szkolenia realizowane są w oparciu o zunifikowane programy szkoleniowe „Rozpoczęcie pracy w świecie cyfrowym” (IKER Poziom 1) oraz „Samodzielnie korzystam z mojego narzędzia IT” (IKER Poziom 2) opracowane przez Rządową Agencję Rozwoju Technologii Informacyjnych (KIFÜ) w wymiarze 35 godzin każdy, przy udziale instytucji kształcenia dorosłych. Program IKER rządu węgierskiego jest w pełni dostosowany do Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych (edycja DigComp 2.1). Każdy program szkoleniowy trwa od 35 do 50 godzin.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Krajowy program został dobrze umiejscowiony w kontekście potrzeby stworzenia innowacyjnych treści szkoleniowych i edukacyjnych dla sektora VET i osiągnął znaczące rezultaty w zakresie poprawy cyfryzacji poprzez podniesienie kwalifikacji osób uczących się, a tym samym pomoc w podjęciu zatrudnienia, awansie zawodowym.

W okresie trwania projektu 264 369 dorosłych osób ukończyło szkolenie, a 98% z nich zdało egzamin. Przekroczyło to pierwotny cel 260 000 dorosłych. Ponad 30 000 szkoleń zostało zorganizowanych w różnych centrach rozwoju kompetencji ICT i instytucjach kształcenia dorosłych. Program wspierał również lepsze zrozumienie przez uczestników różnych urządzeń, z których korzystają, oraz aplikacji, które na nich uruchamiają, a także lepszą znajomość sposobów wyszukiwania informacji w sieci w celu rozwiązywania problemów.

Przez cały okres trwania projektu, trwałość była zapewniona przez odpowiednie finansowanie z programów Unii Europejskiej. Całkowity koszt tego projektu wyniósł 61,1 mln EUR (22,9 mld HUF). Program był również bardzo innowacyjny: zorientowany na praktykę i łatwy w użyciu, udało mu się zniwelować lukę w umiejętnościach cyfrowych dla dorosłych z niewielką lub żadną wiedzą cyfrową i pomóc im w uzyskaniu lepszej jakości życia i zwiększonych szans na zdobycie pracy.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Węgry
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/07/2015 00:00
Data zakończenia:
31/10/2021 00:00