cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Secure Hospitals EU – Unia Europejska

Secure Hospitals EU to inicjatywa, koordynowana przez Interspread GmbH, finansowana w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji, której celem jest wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród specjalistów w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej.
Inicjatywa skupia zainteresowane strony z sektora publicznego i prywatnego, środowiska akademickiego, przemysłu i instytucji opieki zdrowotnej, w tym między innymi Komisję Europejską, Erasmus University Rotterdam, Timelex, Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, COOSS, Arbeiter-Samariter-Bund Wien, Johanniter International i European Ageing Network. Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa, w tym potrzeby ochrony i najbardziej powszechnych zagrożeń cybernetycznych, wśród personelu i organizacji opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostosowanych do potrzeb pakietów z programami szkoleniowymi dla specjalistów w tej dziedzinie, łączących różne podejścia do szkoleń.

Inicjatywa oferuje internetowe centrum świadomości i informacji, którego celem jest oferowanie informacji, materiałów, szkoleń online/face-to-face oraz rozwiązań technicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej. Od grudnia 2020 r. szkolenia w ramach projektu są oferowane w kilku państwach członkowskich Unii: Austrii, Niemczech, Holandii, a także w Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest również agregacja i analiza wiedzy na temat istniejących praktyk i strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa w organizacjach opieki zdrowotnej oraz analiza i opracowanie informacji w celu przyczynienia się do wspólnego zrozumienia technologii wśród różnych praktyków.

Inicjatywa Secure Hospitals EU odniosła sukces w podnoszeniu świadomości na temat praktyk i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym w Europie, a z pierwotnej inicjatywy wywodzi się kilka powiązanych inicjatyw: SecureHospitals.eu massive open online course (MOOC), SecureHospitals.eu online school for medical practitioners, and a self-assessment tool, Curriculum Wizard, to assess training needs and employees’ cybersecurity understanding. W ramach inicjatywy, oprócz szkoły letniej, przeprowadza się również kilka webinariów i warsztatów online i w Europie. Dotychczas w ramach inicjatywy zaoferowano ponad 100 szkoleń prowadzonych przez różnych dostawców w 14 językach i w zakresie 6 różnych tematów kompetencji. Projekt jest skalowalny i zrównoważony, a jego celem jest stworzenie mapy dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, za pomocą której będzie można kierować pracownikami medycznymi.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla zatrudnionych i poszukujących pracy
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni, Zaawansowany
Dziedziny: Projektowanie baz danych i sieci oraz administrowanie nimi, Tworzenie i analizowanie oprogramowania i aplikacji, Medycyna
Technologia cyfrowa: cyberbezpieczeństwo
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Unia Europejska
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/12/2018 00:00
Data zakończenia:
31/01/2021 00:00