cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Seminarium wymiany wiedzy na temat umiejętności cyfrowych na Łotwie

9 lutego Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (LIKTA) spotkało się z łotewskimi regionalnymi centrami cyfrowymi  seminarium wymiany wiedzy na temat umiejętności cyfrowych. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podczas seminarium LIKTA podzieliła się doświadczeniami i informacjami na temat różnych prowadzonych działań w zakresie umiejętności cyfrowych:

Inicjatywa „Smart Latvia” (Gudrā Latvija)

Smart Latvia to inicjatywa uruchomiona w 2019 roku przez LIKTA, we współpracy z partnerami kampanii, w celu promowania umiejętności cyfrowych i wspierania zrozumienia technologii cyfrowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na Łotwie i w krajach sąsiednich. Celem inicjatywy jest wspieranie łotewskich przedsiębiorstw w ich cyfrowej transformacji poprzez zapewnienie łatwych do zrozumienia porad i rozwiązań.

Test dojrzałości cyfrowej został opracowany w trakcie 1 fazy inicjatywy „Smart Latvia”. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z testu, aby uzyskać dogłębną ocenę poziomu dojrzałości cyfrowej swojej firmy, a także konkurencji w branży i regionie. Test polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych procesów firmy. Po jego zakończeniu każdy respondent otrzymuje rekomendacje dotyczące rozwiązań IT, które mogą pomóc jego firmie w bardziej efektywnej pracy.


Łotewska platforma partnerstwa na rzecz umiejętności cyfrowych

Partnerstwo na rzecz umiejętności cyfrowych na Łotwie jest inicjatywą, w ramach której przedstawiciele sektora publicznego, przemysłu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i organizacji pozarządowych zgodzili się współpracować na rzecz promowania rozwoju e-umiejętności na Łotwie w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, rozwoju osobistego obywateli i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Od stycznia 2022 roku Łotewska Platforma została udostępniona publicznie. Platforma służy jako scentralizowany hub dla zasobów umiejętności cyfrowych, które są opracowywane przez partnerów, takich jak centra szkoleń cyfrowych, firmy z branży ICT oraz organizacje państwowe i samorządowe na Łotwie. Dostarcza również informacji na temat aktualnych wydarzeń na Łotwie i w Europie związanych z umiejętnościami cyfrowymi. Platforma jest regularnie aktualizowana o nowe treści, a także prowadzona jest wymiana zintegrowanych treści z Europejską Platformą Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia.


Projekt Women4IT

Program szkoleniowy Women4IT został wdrożony na Łotwie przez LIKTA we współpracy z Państwową Agencją Zatrudnienia (NVA), aby zachęcić młode kobiety, które nie są zatrudnione, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET), do udziału w szkoleniach i kontynuowania kariery cyfrowej. Program ma na celu promowanie konkurencyjności i zatrudnienia na Łotwie poprzez zaangażowanie młodych kobiet w sektor ICT i cyfrowe miejsca pracy.

Misją projektu Women4IT jest nauczenie kompetencji cyfrowych młodych kobiet, które są zagrożone wykluczeniem z rynku pracy, w celu poprawy ich zdolności do zatrudnienia i zmniejszenia wpływu luki w umiejętnościach cyfrowych na europejskim rynku pracy.

Na stronie projektu znajduje się ponad 300 otwartych zasobów edukacyjnych (OER) dostępnych w języku angielskim i innych językach europejskich, które są regularnie aktualizowane. OER mogą być filtrowane według:

  • Języki
  • Profil pracy
  • Typ zasobu
  • Kompetencje DigComp

Działania zostały zrealizowane na Łotwie w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego „Women4IT” (nr 2017-1-094). Projekt otrzymał finansowanie z programu zatrudnienia młodzieży z funduszy norweskich, islandzkich i Liechtensteinu. Jego celem jest promowanie udziału młodych kobiet w zawodach związanych z ICT i w zawodach związanych z cyfryzacją.


Cyfrowy Tydzień 2023 na Łotwie

Europejski Cyfrowe Tydzień zostanie zorganizowany we współpracy z partnerami Łotewskiego Partnerstwa na rzecz Umiejętności Cyfrowych i odbędzie się w dniach 24 kwietnia – 28 kwietnia br. Cyfrowy Tydzień na Łotwie jest częścią Europejskiego Roku Umiejętności i ALL Digital Weeks 2023 i odbędzie się na Łotwie po raz czternasty w tym roku!

Tegoroczny Cyfrowy Tydzień Cyfrowy będzie miał następujące dni tematyczne:

  • 24 kwietnia – Dzień Otwarty Cyfrowego Tygodnia;
  • 25 kwietnia – Cyfrowe narzędzia i umiejętności dla przedsiębiorców;
  • 26 kwietnia – Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego;
  • 27 kwietnia – Umiejętności cyfrowe w edukacji;
  • 28 kwietnia – Umiejętności medialne i zasoby cyfrowe.

Partnerzy mają możliwość zaangażowania się w planowanie i realizację wydarzeń w ramach Cyfrowego Tygodnia 2023.


Uczestnikom seminarium przedstawiono różne narzędzia i możliwości, które można wykorzystać przy planowaniu procesów cyfryzacji. W dyskusjach brali aktywny udział przedstawiciele Centrum Rozwoju Kompetencji Regionu Zemgale, Centrum Cyfrowego Ventspils, Centrum Innowacji Cyfrowych Kuldīga, Centrum Cyfrowego Cesu, łotewskiego akceleratora cyfrowego/EDIC Latvia, cyfrowego parku innowacji, Rady ds. Edukacji Miasta Liepāja oraz innych zainteresowanych stron.

#GudraLatvija #eprasmes23 #ADWeeks2023 #EuropeanYearOfSkills

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Łotwa
Typ finansowania: Publiczno-prywatne