cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Seniorzy jako osoby uczące się w sektorze cyfrowym – Finlandia

Przepaść cyfrowa jest również pokoleniową i w tym kontekście utworzono projekt Nordplus w Finlandii, Szwecji, na Litwie i w Norwegii, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób osoby starsze w krajach nordyckich i bałtyckich zdobywają umiejętności cyfrowe.

Inicjatywa ta obejmuje dwa projekty: jedna miała miejsce w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r., a druga rozpoczęła się w 2021 r. i kończy się w grudniu 2023 r. Oba projekty są koordynowane przez letni Uniwersytet w Jyväskylä i wspierane przez Szwedzkie Stowarzyszenie Edukacji na Odległość (SE), Uniwersytet w Medardas Cobotas III Age na Litwie oraz Seniornett w Norwegii. 

Cele i zamierzenia

Głównym zadaniem projektu jest wzmocnienie obszarów współpracy między krajami nordyckimi i bałtyckimi w zakresie uczenia się przez całe życie osób starszych oraz zachęcanie do dzielenia się wiedzą i swobodnego przepływu pomysłów dotyczących nauczania umiejętności cyfrowych dla osób starszych. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie umiejętności cyfrowych osób starszych w regionach nordyckich i bałtyckich oraz ocena sposobu postrzegania cyfryzacji i uczenia się przez całe życie w różnych krajach. Dwa etapy projektu są podzielone w następujący sposób: 

  • Podczas pierwszej fazy projektu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat istniejących sieci i mechanizmów, aby wspierać rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych. Prezentacje dotyczyły różnych tematów, w tym cyfryzacji i ustawicznego uczenia się w odnośnych krajach europejskich. Pomysły i wiedza zostały dostosowane i przeniesione na szczebel lokalny oraz włączone do polityki organizacyjnej. 
  • Drugi etap projektu obejmuje opracowanie internetowego repozytorium dobrych praktyk w zakresie nauczania umiejętności cyfrowych osobom starszym. Portal jest dostępny bezpłatnie i może być przydatny dla wszystkich praktyków lub organizatorów szkoleń w zakresie kształcenia dorosłych w krajach bałtyckich i nordyckich. 

Dlaczego jest to dobra praktyka? 

W ramach projektu udało się upowszechnić różne perspektywy kształcenia dorosłych, formułując konkretne zalecenia dotyczące zaangażowania osób starszych w szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych w Szwecji, na Litwie i w Finlandii. Zwrócono wnim również uwagę na przykłady i najlepsze praktyki w zakresie nauczania umiejętności cyfrowych osób starszych i angażując szeroką społeczność ludzi: od personelu pedagogicznego do przedstawicieli dorosłych studentów lub wolontariuszy (sekretarzy) z każdej organizacji. 

W ramach projektu zorganizowano kilka spotkań i seminariów w każdym z uczestniczących państw oraz zaprezentowano najlepsze praktyki w każdym z nich. Wszystkie spotkania obejmowały prezentacje ekspertów i dyskusje na temat różnych praktyk i metod wspierania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Te najlepsze praktyki zostały następnie powielone w państwach uczestniczących, dostosowane i stosowane w różnych kontekstach, np. w ramach różnych programów wzajemnej opieki dydaktycznej. Informacje i materiały z projektu były również rozpowszechniane w instytucjach organizujących i przez instytucje organizujące, a w trakcie całego projektu opracowano praktyki związane ze spotkaniami w oparciu o ciągłą ocenę, a także gromadzenie i rozpowszechnianie informacji zwrotnych od uczestników.

Współpraca ta jest rozszerzana i kontynuowana w nowej edycji projektu do 2023 r., która koncentruje się na opracowaniu wytycznych dla szkoleniowców pracujących z osobami starszymi w kontekście umiejętności cyfrowych, które oferują szereg zasobów i narzędzi ułatwiających codzienne życie w świecie cyfrowym.  

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Obsługa i użytkowanie komputerów, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi dorosłymi
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Międzynarodowa
Zasięg geograficzny: Finlandia, Litwa, Szwecja, Norwegia
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/01/2020 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00