cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

SkolaSajf – Malta

SkolaSajf zapewnia dzieciom w wieku od 3 do 16 lat możliwość uczestniczenia w serii zajęć kulturowych, artystycznych i fizycznych oraz wycieczek w miesiącach letnich.

Jest to zaproszenie dla wszystkich do połączenia sił na rzecz zdrowego środowiska i społeczeństwa. Jest to również okazja, aby zainspirować dzieci do bycia obywatelami, którzy dbają o swoją społeczność i środowisko, w którym żyją.

Szczegóły dotyczące tego programu

Program Skolasajf jest realizowany w Państwowych Szkołach Podstawowych oraz w 5 Centrach Zasobów, na całej Malcie i Gozo. Trwa przez osiem tygodni od poniedziałku do piątku.  Skolasajf stał się coroczną praktyką. W oparciu o program nieformalnych działań, Skolasajf dociera do dzieci, które uczęszczają do szkół państwowych, niezależnych i kościelnych. Usługa jest realizowana w szkołach ogólnodostępnych.

W tym roku Fundacja eSkills Malta współpracowała z Data Science Malta i Foundation for Educational Services (FES), aby zapewnić zabawne sesje robotyki w 30 Centrach SkolaSajf.  

Fundacja rozumie, że robotyka jest tematem, który w końcu oferuje możliwość wprowadzenia dzieci do złożonych tematów, takich jak programowanie i inżynieria, ale w sposób, który jest zabawny i interaktywny.  Robotyka jest przyjemnym wprowadzeniem do programowania i jest doskonałą umiejętnością, którą można wykorzystać w przyszłej karierze. Robotyka pomaga dzieciom w rozwiązywaniu problemów, pobudza ich ciekawość i kreatywność oraz przygotowuje do technologicznej przyszłości.

Dlaczego jest to dobra praktyka?

Inicjatywa SkolaSajf jest udana ze względu na podejście. Skolasajf jest oferowany przez 5 dni w tygodniu w 57 ośrodkach na Malcie i Gozo, przy czym 36 z tych ośrodków oferuje rozszerzoną usługę godzin we wczesnych godzinach porannych i popołudniowych, wyłącznie dla pracujących rodziców.

Usługa jest również świadczona w 5 Centrach Zasobów, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni. Inicjatywa ta jest kolejnym krokiem mającym na celu zwiększenie możliwości zarządzania zobowiązaniami zawodowymi przez rodziców.

W ramach programu zatrudnionych jest 2232 pracowników, którzy pełnią funkcje Koordynatorów Regionalnych, Koordynatorów Ośrodków, animatorów zabaw, animatorów wspierających dzieci oraz animatorów sportu. Pracownicy Skolasajf odgrywają kluczową rolę w koordynacji ośrodków oraz w realizacji programu Skolasajf. Program jest również uzupełniony o współpracę z wieloma partnerami, którzy wnoszą cenny wkład w poprawę możliwości kształcenia uczniów.

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe w edukacji, Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy
Dziedziny: Nauka o kształceniu, Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: oprogramowanie, tworzenie stron internetowych, umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Krajowa
Zasięg geograficzny: Malta
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/07/2022 00:00