cyfrowekompetencje.pl

cyfrowekompetencje.pl
MENU

Społeczność Liepaja TechGirls: w kierunku zwiększania liczby kobiet w ICT – Łotwa

Społeczność Liepaja TechGirls: w kierunku zwiększania liczby kobiet w ICT – Łotwa

Liepaja to miasto w zachodniej Łotwie, położone nad Morzem Bałtyckim. Z silnym naciskiem na podnoszenie kwalifikacji kobiet, miasto Liepaja jest pełne inicjatyw mających na celu wzbudzenie zainteresowania kobiet technologią i wykorzystanie ich potencjału twórczego i intelektualnego. Społeczność Liepaja TechGirls jest otwarta na wszelkie formy współpracy, które przyczyniają się do promowania sektora ICT, wzmacniania społeczności i rozwijania indywidualnej wiedzy i umiejętności ICT kobiet w regionie Kurzeme, aby osiągnąć wspólne cele i świętować małe i duże zwycięstwa.

Dlaczego społeczność tech i jakie to ma znaczenie?

Społeczność tworzy grupa podobnie myślących osób, które łączy wspólny interes lub podobne nastawienie w jakiejś dziedzinie. Elementem łączącym daną społeczność są tak naprawdę same jej fundamenty. To podstawa, na której opiera się wiedza, opinie, pomysły i praca, które są budowane dalej.

W skrócie: znaczenie społeczności technologii elektronicznych

  • Przyczyniają się do rozwoju przemysłu, środowiska lokalnego i globalnego;
  • W większości przypadków społeczności są trwałe: przyczyniają się do budowania wzajemnego zaufania wśród różnych interesariuszy i zainteresowanych stron;
  • Społeczności to grupy ludzi z kodeksem postępowania opartym na szacunku i pomocy wobec innych oraz zorientowane na dodawanie wartości poprzez wiedzę, działania i wyniki;
  • Należy również wspomnieć, że społeczności zmieniają świat, tworzą nowe sposoby pracy i pilotują innowacyjne pomysły.

Upewnienie się, że społeczności technologii elektronicznych służą zwykłym ludziom

Sytuacja jest podobna, gdy spojrzymy na to, dlaczego społeczności są dobre również dla jednostek. Z perspektywy jednostki, społeczności są niezbędne: przyczyniają się do poczucia przynależności danej osoby, poczucia, że należy ona do czegoś większego niż ona sama, do osiągania celów osobistych i ukierunkowania ambicji. Rozwijają także krytyczne i twórcze myślenie oraz stanowią krok do otwierania nowych możliwości. 

Pozostają jednak wyzwania: trudno jest dokonać przełomu w sektorze i usprawnić innowacje, jeśli możliwość uczestnictwa nie jest dostępna dla wszystkich. Należy ustanowić i utrzymać równowagę i równe szanse. Ponieważ połowę światowej populacji stanowią kobiety, potrzeba równowagi w sektorze ICT staje się coraz bardziej widoczna. Sektor technologiczny musi angażować kobiety i zapewnić ekosystem, w którym będą zachęcane do nauki, szkolenia, rozwoju i tworzenia pomysłów.

Społeczność Liepaja TechGirls: niwelowanie przepaści cyfrowej

Społeczność Liepaja TechGirls rozpoczęła swoją działalność w październiku 2019 roku, zainspirowana inicjatywą Rygi TechGirls. Obecnie Liepaja TechGirls koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat różnych możliwości wzrostu i rozwoju kariery w dziedzinie ICT oraz na prowadzeniu kampanii, aby sektor ICT był bardziej dostępny i przyjazny dla kobiet w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

W kierunku bezpiecznego i zróżnicowanego ekosystemu technologicznego

Bezpieczne środowisko jest integralną częścią każdej społeczności. Ważne jest, aby kobiety, które przychodzą na szkolenia, warsztaty lub po prostu wykazują zainteresowanie sektorem, czuły się swobodnie, mogły się komunikować, dzielić wiedzą, zadawać pytania i miały poczucie, że ogólna atmosfera jest luźna i pozytywna.

Women in Tech to także ruch globalny: międzynarodowa organizacja non-profit, której misją jest niwelowanie różnic między płciami w zakresie umiejętności cyfrowych oraz promowanie możliwości kariery dla kobiet w celu dywersyfikacji sektora ICT. Inicjatywa ta jest reprezentowana przez ludzi, niezależnie od ich płci, wieku, pochodzenia etnicznego lub poziomu społecznego, a Liepaja TechGirls również ją wspiera.

Walka ze stereotypami w sektorze ICT

Nadal możemy usłyszeć stereotypy, że technologia jest tylko dla mężczyzn, ale jest to dalekie od prawdy – i kobiety na całym świecie to udowadniają. Sektor IT przeżywa rozkwit: ale zamiast płci, priorytetem powinno być zainteresowanie, motywacja i ambicja do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Dołącz do zabawy i śledź działania Liepaja TechGirls online

Dołącz do społeczności kobiet Liepaja tech i poznaj sektor ICT, a także wyposaż się w najbardziej potrzebne na dzisiejszym rynku pracy umiejętności cyfrowe!

Zachęcamy do śledzenia działalności Liepaja TechGirls na naszej stronie na Facebooku, gdzie znajdziesz wszystkie aktualne informacje na temat różnego rodzaju wydarzeń, w tym wydarzeń networkingowych, konkursów i wyzwań, ekscytujących szkoleń i praktycznych warsztatów, zarówno online, jak i osobiście.

Obejrzyj wywiad, aby dowiedzieć się więcej o Liepaji TechGirls i o codziennych działaniach.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy: liepajatechgirls@gmail.com

Docelowi odbiorcy: Umiejętności cyfrowe dla wszystkich
Poziom umiejętności cyfrowych: Podstawowy, Średni
Dziedziny: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), bliżej niezdefiniowane
Technologia cyfrowa: umiejętności cyfrowe
Typ inicjatywy: Regionalna
Zasięg geograficzny: Łotwa
Typ finansowania: Publiczne
Data rozpoczęcia:
01/10/2019 00:00
Data zakończenia:
31/12/2022 00:00